Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand

Situation

Der er udbrudt brand.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra medarbejdere, beboere eller borgere
 • Alle tilbud har brandalarm, der som det mindste varsler brandtruede bygningsafsnit 
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg lokale indsatsplaner
 • Teamleder/Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.   

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk, hvis det forefindes i bygningen.

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Alle samles på et i forvejen aftalt sted – dette aftales/besluttes lokalt på tilbuddene

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 
 • Afgør behov for eventuel genhusning
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning 

 • Inddrag sikkerhedsorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede. 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Teamlederen eller Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

 

Kommunikation

 • Teamleder/Centerleder informerer Centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Centerchefen i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen, 24757394
 • Teamleder Susanne Strunk, 22274966
 • Centerleder Bo Bakbo- Carlsen, Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Leder Jeannette Berit Jensen, TROIA og Forbyggelse/mestring 23445749

Oprettelse/revision


Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret Dec. 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030