Beredskabsplan for Struer Kommune

Plan og Miljø

Kritiske leverancer

 • Beskytte grund- og badevand 
 • Forhindre sygdomsudbrud pga. spildevand 
 • Håndtering af eller bidrage til håndtering ved forsyningssvigt, fx drikkevand 
 • Beskytte særlige naturværdier og miljøet som helhed

Intern krisestyringsorganisation


Kriseleder: 

 • Drikkevand, badevand, spildevand (overfladevand, kloak) og miljøuheld 
  John Patuel Hansen, centerchef
  Stedfortræder: Direktør for det tekniske område (pt. ubesat stilling)

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Medarbejder fra GIS og Service

Ansvarlig for involverede personer:

 • Uheld, der involverer personale
  Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
   
 • Uheld, der involverer borgere
  Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Afdelingsleder for den afdeling, som krisen vedrører

Ansvarlig for kommunikation:

 • Centerchefen sammen med kommunens kommunikationsteam 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Energi, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor på Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Hovedparten af centret har en arbejdsmobiltelefon.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau.
  Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Alamering

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • Laboratorier 
 • Vandværker
 • Borgere 
 • 1-1-2 /indsatsleder

Hvem alarmeres videre:
Internt

 1. Laboratorier, vandværker, borgere eller 1-1-2/indsatsleder kontakter sagsbehandler
 2. Sagsbehandler alarmerer centerchefen
 3. Centerchefen orienterer direktion og politikere 

NB: Uden for arbejdstid kontaktes miljøvagten ved miljøuheld. Liste over navne og telefonnumre fremgår af intern liste og af dokument i kommunens ESDH. Indsatsleder fra beredskabet har også denne liste.
 
Eksternt

 1. Vandværker alarmeres 
 2. Struer Kommunes hjemmeside 

Hvordan alarmeres de:

 • Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 9610 1448 eller 1-1-4
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 4037 0738
 • Struer  Energi 
  T: 9684 2230 | E: kundeservice@struerenergi.dk
 • Vandværker i Struer Kommune
  www.struer.dk/borger/natur-og-miljo/drikkevand-og-grundvand/vandvaerker 
 • Holstebro Kommune
  Natur og miljøchef | T: 2475 7314
 • Lemvig Kommune
  Leder af Natur og Miljøafdelingen | T: 9663 1111
 • Thisted Kommune
  Plan og Miljø chef | T: 5114 2245
 • Kystdirektoratet 
  T: 9663 6363
 • Miljøstyrelsen
  T: 7254 4000
 • Naturstyrelsen
  T: 7254 3000
 • Søværnets operative kommando (SOK)
  T: 7284 0000

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Dan Poulsen og Rikke Vilsgaard Jespersen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen den 18.12.2018. Senest opdateret: Oktober 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030