Beredskabsplan for Struer Kommune

Straksudbetaling

Situation

Hvad er krisesituationen? 
Udbetaling af ydelser til borger(e) udeblevet som følge af fejl i et af kommunens ydelsessystemer.

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Alarmen kan komme fra ansatte eller borgere. 

Hvem alarmerer videre? 

 • Den lokale leder alarmeres og kontakter relevant chef.   

Opgaver 

 • Afklar hvor fejlen ligger
 • Afklar omfanget af hændelsen.
 • Overgå til manuel behandling.

Handling

Straks 

 • Lav bilag til bankoverførsel.
 • Attester bilag. 
 • Aflever bilag i økonomiafdelingen, som ekspederer dagens indkomne bilag videre til kommunens aktuelle bankforbindelse eller kommunens alternative bankforbindelse, hvis årsagen til manglende udbetaling er relateret til den primære bankforbindelse. 
 • Informer relevante – borgere, ansatte, presse osv. 

Opfølgning

 • Konsolidér manuelle udbetalinger i relevante fagsystemer.
 • Validér at alle udbetalinger for perioden fra det berørte system er sket korrekt.

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte handling.
 • Den lokale leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

Bilag hentes på KOMIN.

Kommunikation

 • Økonomichefen varsles.
 • Kommunaldirektør adviseres af.
 • Centerchefen for det berørte område.
 • Kommunikationsteamet ifht. til at lave pressemeddelelser.

Kontaktoplysninger

 • Økonomiafdelingen
  96 84 82 10

 • Kommunikationsteamet 
  96 84 80 77

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af 
Godkendt af 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030