Beredskabsplan for Struer Kommune

IT-nedbrud udbetaling af ydelser

Situation

Hvad er krisesituationen? 
Manglende udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere 

Hvad er faren?
Borgere får ikke deres forsørgelsesydelse

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?
Borgere i Jobcentret 
 

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Personale i IT-afdelingen eller Jobcentret

Hvem alarmerer videre? 

 • Alle kan alarmere videre til nærmeste teamleder og centerchefen

Hvem skal alarmeres?

 1. Nærmeste teamleder
 2. Centerchefen
 3. Personale, der udbetaler forsørgelsesydelser
 4. Økonomiafdelingen

Hvordan alarmeres de?
Mundtlig, via mail eller telefon

Opgaver 

 • Udbetaling af forsørgelsesydelser

Handling

Straks 

 • Dan overblik over antal borgere og ca. beløb - evt. via indberetningslister 
 • Idet det er IT-nedbrud vil det være vanskeligt, at danne overblik over, hvor mange borgere, det drejer sig om og hvilke beløb, det handler om
 • Orienter Økonomiafdelingen
 • Afvent at den enkelte borger henvender sig på Jobcentret for evt. a conto udbetaling
 • Udfyld udgiftsbilag til borgeren
 • Afleverer udgiftsbilag til medarbejder fra økonomiafdelingen der opholder sig ad hoc i Jobcentret for at udbetale penge til borgerne

Umiddelbart efter er der en opfølgning

 • Der dannes overblik og rettes op på manglende udbetaling m.v.

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale leder leder indsatsen 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning 

Bemanding og udstyr

Medarbejdere der udbetaler forsørgelselsesydelser og økonomiafdelingen i samarbejde med lokal teamleder.

Kommunikation

 • Centerlederen i Jobcentret og Økonomiafdelingen informerer berørt personale
 • Eventuel pressen, som håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

 • IT-afdelingen 222
 • Økonomiafdeligen 185
 • Evt. kommunikationsafdelingen
 • Via telefon eller evt. sociale medier

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030