Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler – Beredskabet i anvendelse

Situation

Ved vold og trusler forstås:

Adfærd, der indebærer en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed.

 • Det kan være skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark, kvælningsforsøg, knivstik mv.
 • Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv. i ens umiddelbare nærhed
 • Verbale trusler herunder anden krænkende adfærd
 • Psykisk vold f.eks. chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn

Hvad er krisesituationen?

Adfærd, der opleves voldelig eller truende – og som potentielt kan udløse eller akut udløser fysisk eller psykisk (verbal) vold.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Medarbejdere og borgere i Velfærdshuset.
 

Introduktion til alarmering i mødelokaler/fast alarm ved Floorwalker

Introduktion til alarmering i mødelokaler/fast alarm ved Floorwalker

Der er fem funktioner:

1 Grøn – Observér
Tryk grøn, hvis du har brug for, at en kollega observerer og holder øje med dit møde, og hvordan det udvikler sig.
3 Gul – Interagér
Tryk gul, hvis du har brug for, at en kollega interagerer – forstyrrer dit møde og tjekker op på, om alt er ok.
2 Rød – Alarmér
Tryk rød, hvis du har brug for, at en kollega interagerer og alarmerer 112/114.
4 Blå – Utilpashed
Tryk blå, hvis du har brug for hjælp fra en kollega til et ilde- befindende hos dig eller borger.
KNOP logo – Alarmér
Tryk rød, hvis du har brug for, at en kollega interagerer og alarmerer 112/114)

OBS: Knap nr. 2 RØD, og KNOP Logo har samme funktion, så du kan trykke på begge knapper i tilfælde af behov for alarmering.
 

Alarmering - bærbar alarm Floorwalker

Alarmering - bærbar alarm Floorwalker

Der er én funktion:
KNOP – Floorwalker - Alarmér
Tryk 1 gang på KNOP logo, hvis du har brug for, at en kol- lega interagerer og alarmerer 112/114.
Hvis du bevæger dig rundt i Frontoffice vil det fremgå hvilken zone, du er i når du tilkalder hjælp.

OBS: De grønne knapper er tiltænkt alarmmodtagerne, da det er her det fremgår, hvilken alarm der er trykket og hvilken zone/lokale der er trykket i
 

 1. Floorwalker og alarmløbere der har vagten– får alarmen via alarmmodtager – uanset hvilken zone eller lokale der kaldes fra
 2. Floorwalker/alarmløbere alarmerer akut hjælp 1-1-2/1-1-4 ved behov. Hvis du som medarbejder kan se at det ikke er muligt for Floorwalker/alarmløbere at alarmere grundet situationen, er det dig som medarbejder der har opgaven. Vi ringer hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Hvordan alarmeres de?

Via fast alarm, som forefindes i alle mødelokaler i Front Office. Alarmen går til Floorwalker og alarmløbernes alarmmodtagere.

Hvilke opgaver har de implicerede:

 • Stop ulykken og dan et overblik over situationen
 • Hvad er der sket, hvem er involveret
 • Er en borger eller medarbejder kommet fysisk til skade, sørg for hurtig hjælp

Når en medarbejder har været involveret i trusler og vold:

 • Kontakt medarbejderens afdeling, som påtager sig:
  • at kontakte de pårørende
  • at orientere kolleger til den skadelidte
  • at tage vare på den arbejdssituation, som skadelidte varetog
 • Bliv hos skadelidte eller sørg for, at en kollega eller en anden kan være tilstede.
 • Det enkelte centers beredskabsplan træder i kraft for håndtering af efterspillet i vold og trusselssager
 • Floorwalker er ekstra observant på Front Office – sammen med ledelsen for beredskabet, kaldes der eventuelt ekstra back up medarbejdere ud i en periode efter hændelsen.

Borgere, som overværer/impliceres i trusler og vold:

Hvis borgere oplever eller er indblandet i hændelser om vold eller oplever trusler om vold, træder følgende i kraft:

Hvis borger har overværet en hændelse, så sørg for at følge op på borgerens reaktioner i umiddelbar forlængelse af hændelsen. Opgaven løses af Floorwalker og /eller borgers kontaktperson/ sagsbehandler.

 • Tilbyd borgeren et sted at sidde
 • Beskyt borgeren ift. øvrige borgere og nysgerrige blikke
 • Tilbyd borgeren at kontakte en pårørende eller lign., som kan hente borgeren
 • Orientér borger om at søge lægehjælp, hvis nødvendigt
 • Aftal en opfølgning på borgeren i dagene herefter
 • Hvis borger har været impliceret i en alvorlig krisesituation, træder politiets be- redskab i kraft ved dennes ankomst.

Kontaktoplysninger

 • Nærmeste leder/centerchef for beredskabet
 • Alarmcentralen 1-1-2
 • Politi 1-1-4
 • Pårørende

Hvem har ansvaret for kommunikation - internt:

 • Chefen for beredskabsgruppen har ansvar for kommunikation ud i Velfærdscentret, hvilket skal aftales i den konkrete situation.
 • Lederen har opfølgningen med implicerede medarbejdere
 • Lederen for beredskabsgruppen informerer nærmeste leder og centerchef i centeret snarest muligt om hændelsen og om muligt samme dag
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende

Hvem har ansvaret for kommunikation - eksternt:

Eventuel pressehenvendelse håndteres på chefniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030