Beredskabsplan for Struer Kommune

Vejrlig - Skybrud m.m.

Situation

Store vandmængder på kørebanen, væltede træer og genstande på færdselsarealer der kan medføre, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes.
Indsatsen retter sig mod alle borgere/trafikanter

Alarmering

Vejrudsigt fra DMI, politi og Falck.

Beredskabsleder alarmerer og uddelegerer videre til udførende personale i Park og Vej.

Opgaver 

Vand, træer eller genstande fjernes fra færdselsarealer og der foretages afmærkning hvis nødvendigt.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus og sikring af:

  • den nødvendige livsvigtige hjælp til visiterede borgere
  • lægekørsel
  • udrykningskøretøjer
  • kollektiv trafik herunder skolebusser

Handling

Beredskabsleder har ansvaret for at lede indsatsen og sikre sig, at det nødvendige mandskab og materiel er til rådighed (biler, rendegraver, lastbiler, afspærringsmateriel m.m.)

Ledelse og organisation  

Ved ekstreme forhold eller ved forhold, hvor der kan være fare for mandskabets liv og helbred, indkalder beredslederen kriseberedskabet.

Bemanding og udstyr

Park og Vejs mandskab og materiel.

Kommunikation

Kriseberedskabet sørger for information via kommunikationsafdelingen til Struer Kommunes hjemme- og facebookside.

Kontaktoplysninger

Beredskabsleder er vagthavende ved Park og Vej:
Nicklas Ibsen
Mikkel Skelkjær 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030