Beredskabsplan for Struer Kommune

Kommunale ejendomme - Længerevarende strømsvigt

Situation

Længerevarende strømsvigt i kommunale bygninger.

Alarmering

Der tages kontakt til den tekniske serviceleder som bygningen vedrører.
Servicelederen indkalder beredskabslederen, hvis opgaven kræver det.

Opgaver 

Sikring af varmestyring, adgang til bygninger (over 8 timer), drift af elevatorer og andre livsvigtige tekniske hjælpemidler.

Handling

Ved længerevarende strømafbrydelse på plejecentre kontaktes Sundhed og Omsorg for vurdering af om sundhedskrisestaben skal indkaldes.

Ved længerevarende strømafbrydelser på skoler eller insitutioner, kontaktes Center for skole- og dagtilbud for vurdering om deres krisestaben skal indkaldes.

Ledelse og organisation  

Ved ekstreme forhold med længerevarende strømafbrydelser indkalder beredslederen kriseberedskabet.

Kommunikation

Kriseberedskabet sørger for information via kommunikationsafdelingen til Struer Kommunes hjemme- og facebookside.

Kontaktoplysninger

Den teknisk serviceleder som er tilknyttet bygningen. 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030