Beredskabsplan for Struer Kommune

Teknisk Drift og Anlæg

Kritiske leverancer

 • Sørge for glatførebekæmpelse og snerydning
 • Indsats ved skybrud, langvarig regn, tøbrud, storm og orkan
 • Hindre oversvømmelser i byområder
 • Sikre fortsat drift af kommunale bygninger 

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder  

 • Jørn Bech Ladekjær

Beredskabsleder: 
Glatføre og snerydning, skybrud, langvarig regn, tøbrud, storm og okan, oversvømmelser i byområder

 • Nicklas Ibsen, driftsleder
  Stedfortræder: Mikkel Skelkjær, vejassistent

Beredskabsleder:
Fortsat drift af kommunale bygninger

 • Thomas K. Hørning
  Stedfortræder: teknisk serviceleder de enkelte steder 

 Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Ellen Due

Ansvarlig for kommunikation:

 • Kommunens kommunikationsteam

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Indsatsleder fra politiet
 • Eksterne kriseledere fra Struer Forsyning
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor Velfærdshuset, Peter Bang Vej 15, 7600 Struer

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Hovedparten af centret har en arbejdsmobiltelefon.

Centrets understøttelse af kommunens øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau.
  Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Alamering

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • DMI
 • Struer Forsyning
 • Borgere 
 • 112 /indsatsledere 

Hvem alarmeres videre: 

Internt 

 1. Beredskabsleder
 2. Kriselederen alarmeres via beredskabsleder
 3. Kriselederen orienterer direktion og politikere 

Eksternt

 1. Struer Kommunes hjemme- og facebookside 

Hvordan alarmeres de?

 • Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Kriseberedskab:

Kriseleder: centerchef Jørn Bech Ladekjær
Stedfortræder: Nicklas Ibsen/Thomas K. Hørning
Logfører: Ellen Due
Kommunikation: kommunikationsafdelingen via beredskabslederen
Personaleansvarlig: Ellen Due
Løsningsansvarlig: beredskabslederen (for det område der er ramt)

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra Politiet
  T: 9610 1448 eller 114
 • Indsatsleder fra Beredskabet
  T: 4037 0738
 • Struer Forsyning 
  T: 9684 2230 | E: forsyning@struerforsyning.dk

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030