Beredskabsplan for Struer Kommune

Overordnede planer

Overordnede planer 
Her finder du Struer Kommunes 'Politik for fortsat drift', 'Plan for fortsat drift' samt kommunens Sundhedsberedskabsplan

Politik for fortsat drift
Godkendt af Byrådet den 18. december 2018.

Struer Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. 

Politik for fortsat drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Struer Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis.

Godkendt af Byrådet den 18. december 2018.

Struer Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer. 

Plan for fortsat drift sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.  

Sundhedsberedskabsplan
Godkendt af Byrådet den 22.02.2022

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Struer Kommune inden for sundheds- og omsorgsområdet har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Struer Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det øvrige regionale og nationale beredskab. 
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030