Beredskabsplan for Struer Kommune

Radikalisering.

Situation: En borger er i risiko for at blive radikaliseret.

Hvad er radikalisering:

Radikalisering betegner en proces, hvorigennem en gruppe eller et individ i stigende grad får ekstreme holdninger og/eller støtter anvendelsen af voldelige eller ulovlige handlinger for at fremme dem. 

Tegn:

 • At en person accepterer ekstremismens idéer og metoder, eventuelt ved at tilslutte sig dens organiserede grupper.
 • Borgeren opsøger hjemmesider, litteratur eller film med voldelige/ekstreme budskaber.
 • Borgeren er involveret i bekymrende begivenheder, for eksempel voldelige sammenstød eller deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber.
 • Borgeren benytter sig af totalitære symboler, for eksempel ved sin påklædning, tatoveringer og plakater på sit værelse.
 • Borgeren er involveret i vold, kriminalitet eller anden alvorlig risikoadfærd.
 • Borgeren giver udtryk for intolerance over for andres synspunkter, afviser demokratiske principper eller er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning.
 • Borgeren giver udtryk for konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper. Det kan være “jøder”, “muslimer”, “danskere”, “kapitalister”, “indvandrere”, “homoseksuelle” eller andre.
 • Borgeren argumenterer for “absolutte løsninger”, for eksempel at en bestemt gruppe skal fjernes, eller at noget skal bombes. Borgeren søger at legitimere disse holdninger ved at give udtryk for indignation over forhold i samfundet eller i verden.
 • Borgeren er isoleret eller splittet i forhold til familien.
 • Borgeren får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der giver anledning til bekymring, eventuelt personer, som er kendt for kriminalitet eller ekstreme holdninger.
 • Borgeren har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter.
   

Handling:

Hvis du som medarbejder har mistanke om radikalisering af en borger, eller du modtager en bekymringshenvendelse fra eksempelvis en forælder, nabo eller andre.

Skal du:

 • Informerer nærmeste leder om mistanken
 • SSP i Struer Kommune

 

Opdateret Nov 2022 af Sylvia Nielsen

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030