Beredskabsplan for Struer Kommune

Intern Service

Kritiske leverancer

Fællesfunktion for hele Struer Kommune
Intern Service bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner inden for områderne:

 • Sekretariatsfunktion for krisestaben
 • Kommunikation - deltagelse i krisestaben og understøttende funktion i krisesituationer

Kritiske leverancer:

 • Straksudbetaling
 • Lønudbetaling
 • O365 – kalender,mail og kommunikation
 • IT-infrastruktur – netværk, servere, sikring af data
 • IT-udstyr – pc’er og iPads
 • Perifært IT-udstyr – herunder printere
 • Hjemmeside

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder: 

 • Centerchef for Intern Service
 • Stedfortræder: Kommunaldirektøren

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • IT-sikkerhedskoordinatoren

Ansvarlig for IT og Digitalisering:

 • Teamleder for IT og Digitalisering
 • Stedfortræder: Intern projektleder i IT.

Ansvarlig for økonomi:

 • Teamleder for økonomi
 • Stedfortræder: Teamleder sekretariat og Indkøb

Ansvarlig for kommunikation:

 • Kommunikationsteamet

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Forsyning, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

IT-afdelingens mødelokale, Kirkegade 9, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Mødelokale 1, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Alternativt i IT-undervisningslokale på Peter Bangsvej 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Første indkaldelse sker pr. SMS og mail simultant, herefter pr telefon til mobiltelefon. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. IT-sikkerhedslederen har til enhvertid en aktuel liste tilgængelig.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau
  Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation.

Alamering

Alarmer om kritiske hændelser kommer fra: 

 • DPO, ifbm GDPR
 • Overvågningssystemer
 • Brugere af kritiske systemer
 • Leverandører af kritiske systemer
 • Center for Cyber-sikkerhed 

Når IT modtager en kritisk alarm, vurderer IT-sikkerhedslederen evt. sammen med teamlederen for IT og Digitalisering omfanget af hændelsen og hvad der skal ske. Derudover underrettes centerchefen alt efter omfang.

Centerchefen vurderer om og i givet fald hvem, i den øvrige ledelse, der skal underrettes. 

Centerchefen vurderer om afdelingens kriseberedskab skal iværksættes. 

Underretning vil ske via SMS, telefonopkald, personligt eller via mail.

Kontakt

Interne kontakter:
Kriseleder:
 

 • Carsten Esager Sørensen, centerchef 
  ces@struer.dk - 20632815
 • Stedfortræder: Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør
  jesper@struer.dk - 29256511

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Helle West Christensen, IT-sikkerhedskoordinator
  hwc@struer.dk - 29840195

Ansvarlig for IT og Digitalisering:

 • Claus Vagn Ohrt, Teamleder for IT og Digitalisering
  cvo@struer.dk - 96848143
 • Stedfortræder: Peter Knudsen, projektleder
  peter@struer.dk - 96848142

Ansvarlig for økonomi:

 • Henrik Jebjerg Mogensen, Teamleder for økonomi
  hjm@struer.dk - 96848211
 • Stedfortræder: Marianne Lisbjerg, Teamleder sekretariat og Indkøb
  mli@struer.dk - 96848182

Ansvarlig for kommunikation:

 • Rasmus Døj, kommunikationsteam 
  rad@struer.dk - 25345615
 • Stedfortræder: Kaspar Olesen, kommunikationsteam
  kaol@struer.dk - 96848171/40836117


Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:
•    Indsatsleder fra politiet
T: 96 10 14 48 eller 1-1-4

•    Indsatsleder fra beredskabet
T: 40 37 07 38
 

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov.  

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Ole R. Olsen
Godkendt af centerchef Carsten Esager Sørensen den 10. marts 2020. 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030