Beredskabsplan for Struer Kommune

Intern Service

Kritiske leverancer

Fællesfunktion for hele Struer Kommune
Intern Service bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner inden for områderne:

 • Sekretariatsfunktion for krisestaben
 • Kommunikation - deltagelse i krisestaben og understøttende funktion i krisesituationer

Kritiske leverancer:

 • Straksudbetaling
 • Lønudbetaling
 • O365 – kalender,mail og kommunikation
 • IT-infrastruktur – netværk, servere, sikring af data
 • IT-udstyr – pc’er og iPads
 • Perifært IT-udstyr – herunder printere
 • Hjemmeside

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder: 

 • Kommunaldirektøren
 • Stedfortræder: Afdelingsleder for Sekretariat, Jura og Indkøb

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Afdelingsleder for IT og Digitalisering
 • Stedfortræder: Intern projektleder i IT

Ansvarlig for IT og Digitalisering:

 • Afdelingsleder for IT og Digitalisering
 • Stedfortræder: Intern projektleder i IT

Ansvarlig for økonomi:

 • Økonomichef
 • Stedfortræder: Afdelingsleder for Sekretariat, Jura og Indkøb

Ansvarlig for kommunikation:

 • Kommunikationsteamet

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Forsyning, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Byrådssalen på Struer Rådhus

Alternativt i IT-undervisningslokale på Peter Bangsvej 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Første indkaldelse sker per pr telefon til mobiltelefon og eventuelt via mail. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Afdelingsleder for IT og Digitalisering har til enhver tid en aktuel liste tilgængelig.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau foretages af kriseleder.

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder eller den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation.

Alamering

Alarmer om kritiske hændelser kommer fra: 

 • DPO, ifbm GDPR
 • Overvågningssystemer
 • Brugere af kritiske systemer
 • Leverandører af kritiske systemer
 • Center for Cyber-sikkerhed 

Når IT modtager en kritisk alarm, vurderer afdelingsleder for IT og Digitalisering omfanget af hændelsen og hvad der skal ske. Derudover underrettes kommunaldirektøren alt efter omfang.

Kommunaldirektøren vurderer om og i givet fald hvem, i den øvrige ledelse, der skal underrettes. 

Kommunaldirektøren vurderer om afdelingens kriseberedskab skal iværksættes. 

Underretning vil ske via telefonopkald, personligt eller via mail.

Kontakt

Interne kontakter:
Kriseleder:

 • Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør
  jesper@struer.dk - 29256511

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Claus Vagn Ohrt, afdelingsleder for IT og Digitalisering
  cvo@struer.dk - 96848143
 • Stedfortræder: Peter Knudsen, projektleder
  peter@struer.dk - 96848142

Ansvarlig for IT og Digitalisering:

 • Claus Vagn Ohrt, afdelingsleder for IT og Digitalisering
  cvo@struer.dk - 96848143
 • Stedfortræder: Peter Knudsen, projektleder
  peter@struer.dk - 96848142

Ansvarlig for økonomi:

 • Henrik Jebjerg Mogensen, Økonomichef
  hjm@struer.dk - 96848211
 • Stedfortræder: Emil B. Christensen, Afdelingsleder for Sekretariat, Jura og Indkøb
  emilbc@struer.dk - 29932716

Ansvarlig for kommunikation:

 • Lisbeth Kusk, kommunikationsteam 
  lak@struer.dk - 40 40 80 07
 • Stedfortræder: Maria-Louise R. Jørgensen, kommunikationsteam
  marialouiserj@struer.dk - 96 84 85 67 / 29 67 26 17

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:
•    Indsatsleder fra politiet
T: 96 10 14 48 eller 1-1-4

•    Indsatsleder fra beredskabet
T: 72 85 20 20

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov.  

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Emil B. Christensen d. 16/10 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030