Beredskabsplan for Struer Kommune

Kultur, Fritid og Lokalområder

Kritiske leverancer

 • Tage vare på borgere/brugere af vore tilbud/lokationer under kritiske hændelser 

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder: 

 • Kultur, Fritids - og Lokalområdet.
 • Bibliotek, Struer Musikskole og Aktivitetscenter 

Thomas Maroti Antunes, centerchef.
Stedfortræder: Rune Asmussen, direktør

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Bibliotek: Medarbejder fra Struer Bibliotek
 • Musikskole: Medarbejder fra Musikskolen
 • Aktivitetscentret: Medarbejder fra Aktivitetscentret

Ansvarlig for involverede personer:

 • Uheld, der involverer personale eller borgere
  Arbejdsmiljørepræsentant (AMR for det pågældende område)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Koordinator for det team, som krisen vedrører 

Ansvarlig for kommunikation:

 • Kommunens kommunikationsteam 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Forsyning, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor på Biblioteket, Smedegade 1, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Hovedparten af centret har en arbejdsmobiltelefon.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau
  Kriseleder/centerchef
 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Alamering

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • Biblioteket 
 • Musikskolen
 • Aktivitetscentret
 • Eventpladser (evt. i samarbejde med Lydens By) 
 • 1-1-2 /indsatsledere 

Hvem alarmeres videre:

Internt

 1. Frivillige, borgere eller andre kontakter medarbejder.
 2. Medarbejder alarmerer centerchefen.
 3. Centerchefen orienterer direktion og politikere 

NB: uden for arbejdstid kontaktes centerchefen eller udpeget stedfortræder. 
 
Eksternt

 1. Struer Biblioteks, Musikskolens eller Aktivitetscentrets hjemmeside
 2. Struer Kommunes hjemmeside 
   

Hvordan alarmeres de:

Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-4
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 40 37 07 38
 • Struer Forsyning 
  T: 96 84 22 30 | E: forsyning@struerforsyning.dk

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Delplanen er udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentant Katrine Frandsen
Godkendt af centerchef Thomas Maroti Antunes den 24.11.22

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030