Beredskabsplan for Struer Kommune

Overfald og trusler

Når hændelsen sker:
Vurdér behov for akut hjælp: kolleger - leder - evt. kald 112! 

Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden: 

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg evt. den voldsramte hjem 
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn 
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet  

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt 
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte
 • Sådan gør du som leder, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp:

HR og Arbejdsmiljø kan kontaktes med henblik på hjælp til ledelsens håndtering og hjælp til berørte personer.

Leder og/eller skadelidte vurderer, om skaden skal anmeldes til politiet inden 72 timer

 • Ulykken anmeldes som arbejdsskade 
 • Nærmeste medarbejdere orienteres om hændelsen 

Opfølgning den efterfølgende tid:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter 
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden

Sådan gør du, hvis du modtager en trussel via e-mail - telefon eller sociale medier:

 • Underret din nærmeste leder
 • Aftal det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientér din arbejdsmiljørepræsentant
KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030