Beredskabsplan for Struer Kommune

Farlige/dødelig smitsomme sygdomme

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller hos dagplejer.

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældre, en ansat eller embedslægen. 

Den lokale leder alarmerer embedslægen, den ledende sundhedsplejerske og aktiverer Skole og dagtilbud krisestaben. 

Opgaver 

 • Tage vare på alle og begrænse risiko for smitte jf. embedslægens instrukser. 
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig. 

Handling

Embedslægen tager stilling til hvem, der skal informeres, hvornår det skal ske og udformer meddelelsen. 

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes med et printet opslag. 

Ledelse og organisation  

Krisestab
”Den lokale krisestab” leder som udgangspunkt indsatsen. Derudover indgår den ledende sundhedsplejerske i krisestaben. 

I flere skoler eller dagtilbud
Hvis smitterisikoen omfatter lokationer inden for et fagområde – fx flere skoler – aktiveres ”Skole og dagtilbud krisestab” med centerchefen som kriseleder. 

Ud over skole og dagtilbuds område
Hvis smitterisikoen omfatter flere lokationer end Skole og dagtilbuds egne bygninger aktiveres kommunens overordnede indsatsplan. 

Hos dagplejere 
Hvis smitterisikoen er hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til dagtilbudsleder, der aktiverer ”Skole og dagtilbud krisestab” med centerchefen som kriseleder.

Mødested
Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. 

Indkaldelse og kontakt
Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. 
Overvej skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Bemanding og udstyr

Relevante værnemidler efter embedslægens anvisninger.

Kommunikation

 

 • Kriselederen 
  Informerer egen nærmeste chef.
 • Ansvarlig for involverede personer 
  Udarbejder i samarbejde med embedslægen og den kommunikationsansvarlige information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 
 • Ansvarlig for log og dokumentation 
  Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen. 
 • Ansvarlig for kommunikation 
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede. 
   
 • Kontaktoplysninger 
  • Embedslægen Region Midtjylland: 72 22 79 70. 
  • Brita Fridberg, Skolesundhedsplejerske: 29 36 81 44 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen: 1-1-2 
 • Direktør Lotte Junker Pedersen: 
  21 19 13 68
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen: 
  20 64 64 85
 • Faglig leder for dagtilbud Signe Valentin Bak:
  22 58 96 28
 • Faglig leder for skoler Helle Noer Jepsen: 
  20 81 01 05
 • Sekretær for skole og dagtilbud Britt Ravn:
  22 11 43 32
 • En repræsentant fra kommunikation:
  96 84 80 77

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos de ansatte eller børnene. 
 • Se:
  • Krise- og psykisk førstehjælp til børn
  • Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen den 09.11.23

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030