Beredskabsplan for Struer Kommune

Handicap, Social og Psykiatri

Kritiske leverancer

 • Tage vare på borgeres sikkerhed samt psykiske og fysiske tryghed, når de bruger, bor på, arbejder på eller besøger vores tilbud
 • Sikre dækning af borgernes basale og livsnødvendige behov  
 • Tage vare på medarbejderes sikkerhed
 • Beskytte personlige data / IT 

Interne krisestyringsorganisation

Center HOPS krisestab er identisk med centerchefen og centerledergruppen. 

Centerchefen er krisestabens leder. I dennes fravær træffer de tilstedeværende i krisestaben beslutning om, hvem der tager ledelsen. 

Varetagelse af de forskellige opgaver i forbindelse med kriser, kan findes på siden om rollebaseret krisestyring.

Kriselederen træffer beslutning om, på hvilken lokalitet krisestaben har base. Som udgangspunkt er basen centerchefens kontor.

Krisestaben er forpligtiget til at være kontaktbare hele døgnet i krisesituationer. 

Kriselederen træffer beslutning om, på hvilken måde krisestaben skal kunne komme i kontakt med hinanden (SMS, Teams, mv) under en krise.

Kriseleder: 

 • Lene Hornstrup, centerchef

  Stedfortrædere: 
  Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen  tlf. nr. 96848398 / 24757394
  Teamleder Susanne Strunk. tlf. nr. 96848320 / 22274966
   

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen 

Ansvarlig for involverede personer:

 •  Den enkelte leder på institution.
 • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Den enkelte leder på institution

Ansvarlig for kommunikation:

 • Lene Hornstrup i samarbejde med kommunens kommunikationsteam 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Forsyning, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor. Velfærdshuset 2. sal. Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Centerchefens kontor. Velfærdshuset 2. sal. Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau. Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Kriselederen leder og er ansvarlig for krisestabens indsats og håndtering af krisen. 

Kriselederen vurderer i samarbejde med krisestaben hvilke og hvor mange ressourcer, der skal allokeres for at håndtere krisen. 

Kriselederen kontakter andre chefer og ledere i det omfang, det er nødvendigt at inddrage andre dele af kommunens organisation for at kunne håndtere krisen. 

Kriselederen informerer kommunikationsafdelingen/Intern Service om den opståede hændelse. 

I samarbejde med kommunikationsafdelingen træffes beslutning om, hvilke og hvorledes informationer skal viderebringes til involverede borgere og medarbejdere samt eventuelt medierne. 

I samarbejde med kommunikationsafdelingen træffes der beslutning om, i hvilket omfang eksterne parter skal informeres for at undgå en forværring af en faretruende situation. 

Kriselederen underretter resten af den kommunale organisation via ledelsessystemet. 

Kriselederen træffer beslutning om, hvornår og i hvilket omfang det politiske niveau skal informeres.

Alamering

Hvor kan alarmeringen komme fra:
Alarmopkald kan komme fra borgere, medarbejdere eller andre offentlige instanser. 

Modtager af et alarmopkald videregiver straks oplysningerne til nærmeste leder. Er det ikke muligt at kontakte nærmeste leder, tages kontakt til en sideordnet leder til nærmeste leder. 

Den kontaktede leder informerer centerchefen. Centerchefen er herefter ansvarlig for informationen til øvrige relevante parter i centerområdet og eventuelt opadtil i kommunens organisation.

Hvem alarmeres videre:

Internt
1.    Relevante aktører, borgere, samarbejdspartnere mv. kontakter medarbejder
2.    Centerchefen/Teamleder/centerleder alarmeres via medarbejder
3.    Centerchefen orienterer direktion og politikere 

 Eksternt
1.    Struer Kommunes hjemmeside 

Hvordan alarmeres de:
Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Intern kriseledelse:

 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Anna-Marie K. D. Andersen 96848398/24757394
 • Susanne Strunk. 96848320/22274966

 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-4
   
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 40 37 07 38

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov.  

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af centerchef Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret Juni 2022 af Sylvia Nielsen.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030