Beredskabsplan for Struer Kommune

Kontakt

Beredskabschef – Nordvestjyllands Brandvæsen

Claus Bo Nielsen
23 74 45 23

Krisekommunikation
Kontakt kommunikations- og udviklingskonsulent Rasmus Døj på 25345615.

Kommunikationskonsulenten danner sammen med beredskabsdirektøren/kriseledelsen et overblik over kommunikationsopgavens omfang og organiserer på den baggrund arbejdet med krisekommunikationen. 

Gå til indsatsplan for krisekommunikation (link til siden omhandlende krisekommunikation)

Information om centrenes delplaner
Spørgsmål til delplaner skal rettes til centerchefen for det pågældende område:

Arbejdsmarked og Borgerservice
Børn og Familiecentret
Handicap, Social og Psykiatri
Intern Service
Kultur, Fritid og Lokalområder
Plan og Miljø
Skoler og Dagtilbud
Sundhed og Omsorg
Teknisk Drift og Anlæg
Turisme og events

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030