Beredskabsplan for Struer Kommune

Teknisk nedbrud

Situation

Nedbrud på

 •  Alarmsystem
 • IT
 • Telefoni

Alarmering

 •  Den medarbejder, der bliver bekendt med nedbruddet, informerer straks sine kolleger, og ledelsen informeres hurtigst muligt.
 • Leverandør af system samt egen IT-afdeling kan gøre opmærksom på nedbrud
 • Den medarbejder, der bliver bekendt med nedbruddet, kontakter IT-afdeling eller leverandør for at afklare omfang og løsning af nedbrud

Opgaver 

 • Kritisk medicinlevering
 • Medarbejderes sikkerhed

Handling

Der, hvor borgerne har sin medicin, skal der forefindes en opdateret udprintet medicinliste til registrering af udlevering.

Ved alarmnedbrud udleveres splitalarmer til medarbejdere med ansvar for særligt udadreagerende borgere. 

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete situation indtil centerleder eller stedfortræder kan træde i kraft.

Centerleder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

 • Printede opdaterede medicinskemaer skal forefindes i alle døgntilbud.
 • Splitalarmer skal anvendes ved høj risikovurdering.
 • Mobiltelefoner anvendes til kommunikation, såfremt det er muligt.

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant.
 • Information på struer.dk og centerområdets egen hjemmeside, hvis det er relevant.  

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Centerleder Katrine Hviid, Center for Psykiatri og Rehabilitering 96848347/ 24204995

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

OBS. Er der forhold omkring borgeren, der er relevant for arbejdsgange i situationen f.eks. medicin (cave) eller særlig adfærd/risikovurdering.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret sep. 2020.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030