Beredskabsplan for Struer Kommune

Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige handlinger på en skole (PLOV)

Situation

En eller flere personer er trængt ind på kommunens bygninger med skydevåben eller andet farligt våben. 

Alarmering

•    Alarmen kan komme fra ansatte eller  børn
•    Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg denne instruks (link)
•    Den lokale leder alarmeres og kontakter  centerchefen hvis muligt.  

Opgaver 

 • Få alle i sikkerhed
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.

Handling

Straks

 • Advar alle omkring dig og søg i sikkerhed i nærmeste lokale.
 • Alarmer akut hjælp på 1-1-2. 
 • Underret kontor og ledelse, som alarmerer over højtaleranlæg, at der er en krisesituation og kontakter forvaltningen
 • Sæt mobiler på lydløs. 

Under situationen 

 • Lås og barrikader døre, luk vinduer og træk gardiner for
 • Vær ude af syne fra vinduer, gangarealer og vær stille
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne i samme lokale
 • Rør ikke skydevåben. Politiet kan ikke kende forskel på gerningsmand og offer 
 • Følg politiets instrukser og afvendt klarmelding. 

Umiddelbart efter 

 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne 
 • Yd psykisk krisehjælp til alle involverede
 • Saml alle fysisk til en fælles debriefing 
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning 

 • Følg op på kriseramte og andre involverede
 • Evaluer hændelsen. 

Ledelse og organisation  

Krisestab
”Skole og dagtilbuds krisestab” leder indsatsen. 

Mødested 
Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles. 

Indkaldelse og kontakt 
Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. 

Bemanding og udstyr

Førstehjælpsudstyr – orienter dig i jeres lokale beredskabsplan, hvor I har det placeret hos jer samt hvem hos jer, der kan førstehjælp.

Kommunikation

 • Kriselederen 
  Informerer direktøren for skole og dagtilbud. 
 • Ansvarlig for involverede personer 
  Samler til fælles debriefing umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende nu og her direkte; herefter løbende kontakt. Sørger for information på f.eks. Forældreintra eller hjemmeside i samarbejde med ansvarlig for kommunikation. 
 • Ansvarlig for log og dokumentation 
  Udarbejder notat, som beskriver forløbet. 
 • Ansvarlig for kommunikation 
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen: 1-1-2 
 • Direktør Lotte Junker Pedersen: 
  21 19 13 68
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen: 
  20 64 64 85
 • Faglig leder for dagtilbud Signe Valentin Bak:
  22 58 96 28
 • Faglig leder for skoler Casper Sand: 
  22 48 15 70
 • Sekretær for skole og dagtilbud Britt Ravn:
  22 11 43 32
 • En repræsentant fra kommunikation:
  96 84 80 77

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos de ansatte eller børnene. 
 • Se:
  • Krise- og psykisk førstehjælp til børn
  • Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen den 04.12.18

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030