Beredskabsplan for Struer Kommune

Beredskabsplan ved alvorlig ulykke eller traumatiske hændelser

Planen kan også downloades som PDF her

HVORNÅR? HVAD?
Straks
 • Stop ulykken
 • Hjælp den tilskadekomne
 • Ring 1-1-2
 • Informer din nærmeste leder
 • Tilkald evt. mere hjælp (det kan fx være en kollega)
Umiddelbart efter hændelsen
 • Giv psykisk førstehjælp til den skadelidte
 • Sørg for at den skadelidte kommer hjem og ikke er alene
 • Informer kollegaer og andre berørte om hændelsen
 • Alt afhængig af hændelsen, informer da evt. pårørende
Opfølgning 1-5 dage efter hændelsen
 • Følg op på den skadelidte og evt. vidner
 • Vær opmærksom på krisereaktion hos både den skadelidte og evt.andre kollegaer
 • Forbered tilbagekomst til arbejdspladsen, hvis skadelidte ersygemeldt
 • Nærmeste leder skal i samarbejde med skadelidte anmeldehændelsen i EASY
Ved brand eller evakuering

Alle mødes på den store plads foran rådhuset.

HUSK at få alle kollegaer med.

Vigtige telefonnumre

Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller

2925 6511

Afdelingsleder Emil Bonnerup Christensen

2993 2716

Kontaktoplysninger på medarbejdere og pårørende findes i en rød mappe i det aflåste skab i sekretariatet.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030