Beredskabsplan for Struer Kommune

Alvorlig ulykke

Situation

Medarbejder eller borger er involveret i alvorlig ulykke.

Det kan f.eks. være:

 • Ulykke ved transport (bus, bil oa.)
 • Ulykke ved anvendelse af maskiner i køkken eller værksted
 • Fald på trapper, fald udenfor eller lign.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråbelse, telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Teamleder/Centerleder alarmeres. Centerchef orienteres, såfremt der er tale om en ulykke af alvorlig eller omfattende karakter.   

Opgaver 

 • Den primære opgave er at stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne
 • Sørg for at sikre de øvrige borgere
 • Skab tryghed og ro for de øvrige borgere.

Handling

Straks 

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Alarmér
 • Giv almindelig førstehjælp 
 • Informér centerleder og eventuelt centerchef.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog - se mere om krisehjælp her. 
 • Informer relevante – pårørende, medarbejdere, presse osv.

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete ulykke indtil, centerleder eller stedfortræder er til stede og kriseberedskabet kan træde i kraft.

Teamleder eller Centerleder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

Der findes førstehjælpskasser på alle arbejdspladser og i de kommunalt ejede busser og biler.

Kommunikation

 • Teamleder/Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant. 
 • Information til den overordnede kommunikationsstab ift. pressemeddelelse.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Anna-Marie K. D .Anderser, 24757394
 • Teamleder Susanne Strunk, 22274966
 • Teamleder Jeannette B. Jensen, 23445749
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Centerleder Katrine Hviid, Center for Psykiatri og Rehabilitering 96848347/ 24204995

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. revideret nov. 2021

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030