Beredskabsplan for Struer Kommune

Alvorlig ulykke

Situation

Medarbejder eller borger er involveret i alvorlig ulykke.

Det kan f.eks. være:

 • Ulykke ved transport (bus, bil oa.)
 • Ulykke ved anvendelse af maskiner i køkken eller værksted
 • Fald på trapper, fald udenfor eller lign.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Teamleder/Centerleder alarmeres. Centerchef orienteres, såfremt der er tale om en ulykke af alvorlig eller omfattende karakter.   

Opgaver 

 • Den primære opgave er at stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne
 • Sørg for at sikre de øvrige borgere
 • Skab tryghed og ro for de øvrige borgere.

Handling

Straks 

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Alarmér
 • Giv almindelig førstehjælp 
 • Informér centerleder og eventuelt centerchef.

 

Bemanding og udstyr

Der findes førstehjælpskasser på alle arbejdspladser og i de kommunalt ejede busser og biler.

 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Anna-Marie K. D .Anderser, 24757394
 • Teamleder Susanne Strunk, 22274966
 • Leder Bo Bakbo-Carlsen, Bo- og Dagtilbud 98848901/ 51251391
 • Leder Gitte Clausen, Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Leder Jeannette, TROIA og for Forbyggelse/mestring, 23445749

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. revideret jan. 2024

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030