Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - Fønixgården og VITA

Situation

Der er udbrudt brand.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra sensorer, ansatte, beboere eller borgere
 • Alarmering af kollegaer i huset
 • Alarmering til brandvæsenet sker automatisk, hvis brandalarmen har lydt.
 • Alarmér akut hjælp 1-1-2 
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.   

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Når alarmanlægget registrerer brand, går alarmen direkte til Falck.

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk 

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Fjordvejen 28, 7600 Struer – Fønixgården – Telefon: 96 84 84 10

Alarmering går på interne telefoner.
Kollegaer alarmeres.

Ved hovedindgangen er der et alarmskab, her kan man se hvor der er brand.
(Se AC) (Nøgle til skabet er på kontoret ved siden af alarmen)

Evakuering og sikkerhed

Evakuere folk ud af bygningen, hvis det er forsvarligt. 
Benyt nærmeste flugtvej.

Mødestedet er:
På parkeringspladsen ved lageret/skuret
 
Luk branddøre og vinduer, hvis muligt. 
Dobbeltdørene på gangene er branddøre og skal lukkes ved brand. (lukker automatisk, ved alarm)
(MÅ IKKE LÅSES)

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene

Psykisk førstehjælp

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning
 • Den lokale AMR vil afhængig af situationen blive tildelt rollen som ansvarlig for involverede personer

Bemanding og udstyr

Hjertestarter:
Fønixgården hovedindgang

Brandalarmerings bokse:

 • Ved alle brandslangeskabe
 • Brandtæpper 
 • Hovedudgang Fønixgården

Brandskabe med vandslanger:

 • Ved siden af pedelværksted/kopirum
 • VITA ved sofa/tv området
 • Mellem lej. 22-23
 • Ved lej. 22
 • Ved personaletoilet Øst (ved gul vagtstue)
 • Ved lej. 14
 • Mellem lej. 10-11
 • Foran lej. 7
 • Mellem lej. 2-3

Brandtæppe:

 • VITA køkken
 • Rødkælken (det store rum) pr 1/1.19
 • Blå køkken
 • Gul køkken
 • Grøn køkken 

Pulverslukker:

 • Hovedindgang Fønixgården
 • Rødkælken (det store rum) pr. 1/1.19
 • Gul køkken (ude bagved ovn/opvaskemaskine)
 • Bålhuset

Førstehjælpskasser:

 • Pedelværksted/kopirum
 • Kontor 
 • Gul køkken (ude bagved ved kaffemaskine)
 • Medicinskab grøn

Brugsanvisninger til kemi:

 • Står i gul mappe i vaskehuset ved siden af det høje skab.

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Teamleder Fønixgården og VITA Susanne Madsen, 50463767

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Beredskabsplanen findes på et usb-medie i forbindelse med evt. It/netværksnedbrud

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030