Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - VIA NOVA

Situation

Der er udbrudt brand.

Alle borgere og medarbejdere skal evakueres.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra medarbejdere, beboere eller borgere
 • Nærmeste medarbejder alarmerer akut hjælp 1-1-2
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.   

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

 • Råb BRAND ud i lokalerne

Ved alarmering til 1-1-2 oplyses:

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Adressen:
  Trudsøvej 3, 7600 Struer – VIA NOVA
  97854222 – VIA NOVA

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Alle samles på parkeringspladsen foran VIA NOVA i sikker afstand fra redningsmateriel

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. 

Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Adgangsvejene på VIA NOVA: 
  o   Yderdør i mellembygning ved hallen 
  o    I produktionshallen i hjørnet.
  o    I det lille maskinværksted.

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 

Opfølgning 

 • Inddrag sikkerhedsorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede. 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 
 • Krisestaben består af:
  Centerleder Gitte Clausen, 22407481
  Per Aggerholm, 21789517
  Karen Ploumann

  Disse tre har bemyndigelse til at uddelegere ansvar og opgaver i krisesituationer

Bemanding og udstyr

Brandslange:  

 • I træ/maskinværksted

Brandslukker: 

 • Ved den store port, træ/maskinværksted
 • Køkken
 • Den lange gang ved kontorerne
 • Produktionshallen 

Brandtæppe:  

 • Køkken

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Gitte Clausen, Center for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 12. februar 2020.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030