Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - TROIA

Situation

Der er udbrudt brand.

Alle borgere og medarbejdere skal evakueres.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra medarbejdere, beboere eller borgere
 • Der er røgalarmer i alle rum på 1. og 2. sal. Der er automatisk brandalarmsanlæg. Alarm på arbejdstelefoner angiver, hvor det brænder 
 • Nærmeste medarbejder alarmerer akut hjælp 1-1-2
 • Leder alarmeres og kontakter centerchef.   
    

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Når alarmanlægget registrerer brand, går alarmen direkte til Falck.

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk 

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Adressen:
  Anlægsvej 8, Struer
  9684 8347– TROIA, Center for psykiatri og rehabilitering
 • Oversigtskort er i brandskab ved Enggårdscentrets indgang

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Alle samles foran biografen Apollon i sikker afstand fra redningsmateriel. Foretag optælling af antal personer.

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. 

Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 
 • Afgør behov for eventuel genhusning
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.  

Opfølgning 

 • Inddrag sikkerhedsorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede. 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Lederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 
 • Krisestaben består af:
  Leder Katrine Hviid, 24204995/29821102
  AMR 28147022
  Teknisk serviceleder Svend Kristensen, 20451129

  Disse personer har beføjelse til at uddelegere ansvar og opgaver i krisesituationer.

Bemanding og udstyr

 • Pulverslukkere findes på hver etage 
 • Vandfyldt slange i vægskab findes på hver etage 

Kommunikation

 • Leder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Leder Katrine Hviid, Botilbuddet TROIA 96848347/ 24204995/ 29821102

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030