Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - Fjordbo dagtilbud

Situation

Der er udbrudt brand

Medarbejdere og borgere kan være i fare

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra sensorer, ansatte, beboere eller borgere
 • Alarmering af kollegaer i huset
 • Alarmér akut hjælp 1-1-2
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.  

Opgaver

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • TIlkald brandvæsenet - ring 1-1-2- og benyt brandtryk

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekommende
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra. Østergade 1. 2.sal. 7600 Struer. tlf. 51592933
 • Kollegaer alarmeres.

 

Evakuering og sikkerhed

Evakuere folk ud af bygningen, hvis det er forvarligt.

Mødestedet er:  Østergade 1. 2 sal - i gården.

Luk branddøre og vinduer, hvis muligt. (må ikke låses)

 

Modtag brandvæsenet - oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene

 

Psykisk førstehjælp

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog

 

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over.
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning
 • Den lokale AMR vil afhængig af situationen blive tildelt rollen som ansvarlig for involverede personer
 • Den øvrige ledelse vil bestride de resterende roller i krisestaben.

 

Bemanding og udstyr

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker.
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer.
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr).
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande

 

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag.
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Beredskabsplanen findes på et usb-medie i forbindelse med evt. It/netværksnedbrud

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen

Godkendt af Lene Hornstrup den (dato)

opdateret Sep.2020

 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030