Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - Midtbyens botilbud

Situation

Der er udbrudt brand.

Medarbejdere og borgeren kan være i fare.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra sensorer, ansatte, beboere eller borgere
 • Alarmering af kollegaer i huset
 • Alarmering til brandvæsenet sker automatisk, hvis brandalarmen har lydt.
 • Alarmér akut hjælp 1-1-2 
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.   

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Når alarmanlægget registrerer brand, går alarmen direkte til Falck.

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk 

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Bjerggade 50-54, 7600 Struer – Midtbyens Botilbud – Tlf: 96 84 89 00

Alarmering går på interne telefoner.
Kollegaer alarmeres.

Ved hovedindgangen er der et alarmskab, her kan man se hvor der er brand.
(Se AC) (Nøgle til skabet er på kontoret ved siden af alarmen)

Evakuering og sikkerhed

Evakuere folk ud af bygningen, hvis det er forsvarligt. 
Benyt nærmeste flugtvej.

Mødestedet er:

Bjerggade 50 

 • Parkeringspladsen ved Bjerggade

Bjerggade 54 og Ung ved fjorden 

 • Cykelskuret ved Havne Alle

Luk branddøre og vinduer, hvis muligt. 
(MÅ IKKE LÅSES)

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene
  Bjerggade 50: 
  Adgang via bjerggade, fra P-pladsen til både stuen og 1. sal, bag den grå dør.
  Bjerggade 52-54 (kontorbygning):
  Adgang via Havne Alle, der køres ind i gården og til højre i gården ved gennem den grå skydedør findes ABA anlægget.

Psykisk førstehjælp

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning
 • Den lokale AMR vil afhængig af situationen blive tildelt rollen som ansvarlig for involverede personer

Bemanding og udstyr

Bjerggade 54 st. og 1. sal: 
Brandskab og brandtæppe på gangen ved køkkenet

Bjerggade 50 st. og 1. sal: 
Brandskab på gangen uden for køkkenet og brandskab på gangen ved yderdøren ud til p-pladsen.

Ung ved fjorden:
Brandskab og brandtæppe på gangen overfor køkkenet

På loftetagen: i den første gang er der brandskab og brandtæppe.  

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker. 
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer. 
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr).
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Teamleder Midtbyens botilbud, Charlotte Germundsen 61760601

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Beredskabsplanen findes på et usb-medie i forbindelse med evt. It/netværksnedbrud

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030