Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - STUdie ved Fjorden

Situation

Der er udbrudt brand.

Alle borgere og medarbejdere skal evakueres.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra medarbejdere eller borgere
 • Brandalarm aktiveres af nærmeste medarbejder 
 • Alarmér akut hjælp 1-1-2
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.    

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Når alarmanlægget registrerer brand, går alarmen direkte til Falck.

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk 

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Ølbyvej 43, 7600 Struer – STUdie ved Fjorden
  96848960 – STUdie ved Fjorden

Indsatsen koordineres med de nærmeste centerområder i rådhusbygningerne – Lydens By, Rådhusservice, Teknik og Miljø, Intern Service

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Alle samles på parkeringspladsen foran STUdie ved Fjorden i sikker afstand fra redningsmateriel

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. 

Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene på
  STUdie ved Fjorden: Adgangsveje ved alle døre rundt om huset.

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerlederen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 
 • Krisestaben består af:
  Centerchef Gitte Clausen, 22407481
  Per Aggerholm, 21789517
  Karen Ploumann

  Disse tre har bemyndigelse til at uddelegere ansvar og opgaver i krisesituationer

Bemanding og udstyr

Brandslange: 

 • På gangen ved kontorerne

Kulsyreslukker: 

 • I køkken

Brandslukker: 

 • Står på gangen ved kontorerne og te-køkken

Brandtæppe: 

 • I køkken

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Gitte Clausen, Center for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030