Beredskabsplan for Struer Kommune

Gruppeforløb

For borgere med barrierer i form af fysisk, psykisk eller social nedsat funktion, så kan Struer Kommune tilbyde at støtte gennem forbyggende indsatser, hvor man  sammen spotter vejen til forandring.  Formålet er at støtte borgeren til at leve et aktivt og indholdsrigt liv, og hvor målet kan være selvforsørgelse hel eller delvis.

Støtten ydes efter en individuel og konkret vurdering af dit funktionsniveau. Der tages udgangspunkt i det, Borgeren efterspørger, deres drømme og deres behov og ikke i deres historik, eller hvad andre mener, de har behov for.

Hvis borgeren ikke tidligere har modtaget støtte, så vil denne typisk starte med en afklarende samtale, hvor man sammen med borgeren ser på dennes udfordringer og mestringsevner. Det er også her, man bliver afklaret på, hvilke forløb der kan hjælpe borgeren.

Borgeren vil få størst muligt ansvar og indflydelse under forløbet, og tilrettelæggelse af støtten foregår i tæt dialog og mellem borgeren og en professionel vejleder.

Tilbuddet indebærer læring/undervisning, vejledning og coaching enten individuelt eller i gruppeforløb i 3-6 måneder. Hvert forløb tilrettelægges individuelt og fleksibelt.

Forskellige gruppeforløb:

  • Autisme forløb
  • Meta Kognitiv forløb
  • Nada og Mindfulness
  • ACT

 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030