Beredskabsplan for Struer Kommune

Roller og funktioner

Medarbejdere, der færdes i Front Office:

 • Er observante på uro, adfærd, kropssprog, kommunikation mellem medarbejde- re og borgere.
 • Tilkalder hjælp ved behov
 • Har et medansvar i en krisesituation i form af interaktion, hvis det skønnes nødvendigt

Floorwalker:

 • Har rollen som husets vært
 • Er konfliktnedtrappende i sin tilgang
 • Har fået kursus og instruktion i konflikthåndtering via beredskabsgruppen (eventuelt via vagtkursus)
 • Er særligt observant - er særligt opmærksom på ekspeditionslokaler
 • Tilkalder hjælp ved behov
 • Er vidende om, hvad der foregår i huset på et overordnet plan – dvs. hver enkelt center har til opgave at orientere Floorwalkeren omkring nødvendige forhold, eller borgere som der skal være særlig observans på
 • Orienteres på forhånd, hvis der er borgere, vi er vidende om, der kan skabe pro-blemer via mail floorwalker@struer.dk og i akutte tilfælde på 20 61 19 10
 • Floorwalker bærer alarm/alarmmodtager som en fast del af ”arbejdstøjet”
 • Der er etableret alarmer i alle mødelokaler med dertil oprettede alarmzoner
 • Medarbejdere, som skal afløse/assistere Floorwalker bærer alarm

Alarmløbere:

 • Har rollen og funktionen som en vagt, der kan tilkaldes i en krisesituation
 • Har fået kursus og instruktion i både konflikthåndtering og i at agere som vagt (vagtkursus)
 • Skal være konfliktnedtrappende som udgangspunkt
 • Alarmløber skal altid bære alarmmodtager
 • Alarmløber reagerer på alle former for kald på alarmmodtager eller mobiltelefon
 • Alarmløber indgår i en vagtordning, så det sikres, at der altid er en alarmløber tilstede i Velfærdshusets åbningstid.
   
KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030