Beredskabsplan for Struer Kommune

Krisestab

Her finder du kommunens plan for aktivering og sammensætning af krisestaben. 

Sådan aktiveres krisestaben: 

Sammensætning af krisestaben
Driftsniveau 1 – ét center: 
Kriseleder: centerchefen eller en af denne udpeget stedfortræder

  • Kommunikationsansvarlig 
  • Relevante medlemmer fra centrets ledergruppe. 
  • Evt. Beredskabsdirektør 
  • Ad hoc medlemmer 

Driftsniveau 2 – flere centre: 
 Kriseleder: Kommunaldirektør eller en af denne udpeget stedfortræder 

  • Evt. borgmester 
  • Relevante medlemmer af direktionen 
  • Relevante medlemmer af centrenes ledergrupper 
  • Beredskabsdirektør 
  • Kommunikationsansvarlig 
  • Ad hoc medlemmer 

For alle deltageres vedkommende,  men særligt for kriselederfunktionen, skal der være udpeget en stedfortræder i forbindelse med større og længerevarende hændelsesforløb. Stedfortræderen skal som udgangspunkt være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med samme mandat. Stedfortræder for kriselederen udpeges i forbindelse med aktivering af Krisestaben. 

Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov indgå i krisestaben i niveau 2-hændelser efter samråd med kriselederen. 

Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, herunder politi, embedslæge o.l. Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke eller katastrofe og omfatter flere kommuner, vil koordinering af beredskabsaktørernes rolle finde sted i politiets Lokale Beredskabsstab. 

Ved øvrige hændelsestyper, der ikke medfører aktivering af politiets Lokale Beredskabsstab, men omfatter flere kommuner, eksempelvis Holstebro, Lemvig, Thisted eller Skive, håndteres hændelsen på Driftsniveau 2 med koordinering med den anden kommune efter nærmere aftale. 

Krisestabens støttefunktioner
I Struer Kommune varetages sekretariatsfunktionen for Krisestaben af Sekretariatet under Intern Service. 
Når krisestaben aktiveres, indkaldes øvrige relevante medarbejdere fra kommunen - eksempelvis IT, jura og HR. 

Krisestabens samlingssted 
I Struer Kommune udgør Byrådssalen på Rådhuset – Østergade 13-15, 7600 Struer – krisestabens samlingssteder. 
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030