Beredskabsplan for Struer Kommune

Alvorlig ulykke

Situation

Ved ulykke forstås:
En ulykke er en utilsigtet hændelse, hvor en eller flere personer kommer tilskade eller hvor materiel beskadiges uden intention eller overlæg
At der sker en ulykke, og en eller flere personer kommer til skade

Alvorlig tilskadekomst
Borgere eller medarbejdere i Jobcentret eller Borgerservice


Alarmering

 • Personale der er tilstede
 • Medarbejdere, der har ”alarmvagten”
 • Alle kan alarmere videre

Hvem skal alarmeres?

 1. Alarmer akut hjælp 1-1-2 / 1-1-4 
 2. Ledelsen i Jobcentret eller Borgerservice
 3. Skadelidtes kontaktperson – find navn på kontaktperson i den gule mappe i fback office
 4. Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Hvordan alarmeres de?

Via telefon

Handling

Straks 

 • Stop ulykken og dan overblik
 • Hvad er der sket, hvem er involveret
 • Er en person kommet fysisk tilskade, sørg for hurtig hjælp 
 • Kontakt teamlederen for den pågældende afdeling
 • Kontakt skadelidtes kontaktperson – oversigt over kontaktperson findes i den gule mappe i back office
 • Bliv hos skadelidte eller sørg for at en kollega kan være tilstede
 • Sørg for at andre tager vare på den arbejdssituation, som skadelidte varetog
 • Orienter pårørende om det skete
 • Orienter kort kolleger om det skete

Umiddelbart efter - resten af dagen
Kontaktperson, leder, psykisk førstehjælper

 • Samtale med skadelidte – psykisk førstehjælp
 • Få fat i proffessionel kristhjælp om nødvendig – Nordisk Krisekorps, tel: 60 11 11 44 - via leder
 • Afklar hvordan skadelidte kommer hjem fra arbejdspladsen - ikke alene
 • Afklar hvem der er hos skadelidte, som skadelidte ikke er alene
 • Evt. politianmeldelse
 • Følg med skadelidte til evt. anmeldelse hos politiet
 • Nærmeste leder og arbejdsmiljøorganisationen orienteres

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet - AMR
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale teamleder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/ krisestab tager over 
 • Den lokale teamleder har ansvar for kommunikation og opfølgning 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Den lokale teemleder informerer pårørende - information sker så vidt muligt efter aftale med de berørte 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1-1-2 
 • Politi 1-1-4
 • Pårørende
 • Via telefon

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030