Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler

Situation

Ved vold forstås: 

 • Adfærd der indebære en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed. 
 • Det kan være skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark, kvælningsforsøg, knivstik mv. 
 • Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv i ens umiddelbare nærhed. 
 • Verbale trusler herunder uhængning på sociale medier og anden krænkende adfærd 
 • Psykisk vold f.eks. cikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn

Hvad er krisesituationen? 
Voldelig adfær som kan udløse fysisk eller psykisk vold 

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?
Medarbejdere i Jobcentret og Borgerservice

Alarmering

 • Personale der er tilstede
 • Medarbejdere, der har ”alarmvagten”

Alle kan alarmere videre

Hvem skal alarmeres?

 1. Alarmer akut hjælp 1-1-2/ 1-1-4 
 2. Ledelsen i Jobcentret eller Borgerservice
 3. Skadelidtes kontaktperson – find navn på kontaktperson i den gule mappe i back office
 4. Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Hvordan alarmeres de?

Via telefon

 

Handling

Straks 

 • Stop ulykken og dan overblik
 • Hvad er der sket, hvem er involveret
 • Er en person kommet fysisk tilskade, sørg for hurtig hjælp 
 • Kontakt teamlederen for den pågældende afdeling
 • Kontakt skadelidtes kontaktperson – oversigt over kontaktperson findes i den gule mappe i back office
 • Bliv hos skadelidte eller sørg for at en kollega kan være tilstede
 • Sørg for at andre tager vare på den arbejdssituation, som skadelidte varetog
 • Orienter pårørende om det skete
 • Orienter kort kolleger om det skete

Umiddelbart efter - resten af dagen
Kontaktperson, teamleder, psykisk førstehjælper

 • Samtale med skadelidte – psykisk førstehjælp
 • Få fat i proffessionel kristhjælp om nødvendig – Nordisk Krisekorps, tel: 60 11 11 44
 • Afklar hvordan skadelidte kommer hjem fra arbejdspladsen
 • Afklar hvem der er hos skadelidte, som skadelidte ikke er alene
 • Evt. politianmeldelse
 • Følg med skadelidte til evt. anmeldelse hos politiet
 • Nærmeste leder og arbejdsmiljøorganisationen orienteres

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale teamleder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/ krisestab tager over 
 • Den lokale teamleder har ansvar for kommunikation og opfølgning 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Den lokale teamleder informerer nærmeste leder i centeret snarest muligt samme dag 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1-1-2 
 • Politi 1-1-4
 • Pårørende

Via telefon

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030