Beredskabsplan for Struer Kommune

Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige handlinger på en skole (PLOV)

Situation

En eller flere personer er trængt ind på kommunens bygninger med skydevåben eller andet farligt våben. 

Alarmering

•    Alarmen kan komme fra ansatte eller  børn
•    Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg denne instruks (link)
•    Den lokale leder alarmeres og kontakter  centerchefen hvis muligt.  

Opgaver 

 • Få alle i sikkerhed
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.

Handling

FLYGT ALTID - HVIS MULIGT

 • Flygt væk fra skolen - væk fra gerningsperson (lyden af skud/skrig)
 • Brug nærmeste dør/vindue til at komme væk
 • Undgå støj - så i kan orientere jer om hvor "lyden" kommer fra
 • Efterlad dine ejendele
 • Hjælp/varsle andre du møder

BARRIKADER - HELST I "SIKKERT RUM"

 • Lås/bloker dør/håndtag med borde/andet
 • Træk gardiner for
 • Find dækning bag stabile bygningsdele som mur, radiator, søjler
 • Benyt borde/inventar til yderligere dækning mod svage bygningsdele
 • som vinduer, skillevæg, dør
 • Vær stille, slå lyd og vibration på mobil fra

GEM - BAG NOGET SKUDSIKKERT

 • En søjle, mur, bord/inventar som skjuler dig og beskytter mod skud
 • Vær stille, slå lyd og vibration på mobil fra

KÆMP - FOR LIVET

 • Brug alle kræfter/inventar til at forsvare jer
 • Overraskende - tæt på
 • Eksplosivt - så hurtig du kan
 • Kraftfuldt - brug maksimal kraft

VARSLING

 • Ring 112 - så snart du kan
 • Varsle ledelsen - så snart du kan
 • Varsle pårørende - når du er i sikkerhed
 • Søg ned mod politiet - når du er i sikkerhed
 • Ikke ring/sms til hinanden - før politiet har kontrollen på stedet

Ledelse og organisation  

Krisestab
”Skole og dagtilbuds krisestab” leder indsatsen. 

Mødested 
Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles. 

Indkaldelse og kontakt 
Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet. 

Bemanding og udstyr

Førstehjælpsudstyr – orienter dig i jeres lokale beredskabsplan, hvor I har det placeret hos jer samt hvem hos jer, der kan førstehjælp.

Kommunikation

 • Kriselederen 
  Informerer direktøren for skole og dagtilbud. 
 • Ansvarlig for involverede personer 
  Samler til fælles debriefing umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende nu og her direkte; herefter løbende kontakt. Sørger for information på f.eks. Forældreintra eller hjemmeside i samarbejde med ansvarlig for kommunikation. 
 • Ansvarlig for log og dokumentation 
  Udarbejder notat, som beskriver forløbet. 
 • Ansvarlig for kommunikation 
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen: 1-1-2 
 • Direktør Lotte Junker Pedersen: 
  21 19 13 68
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen: 
  20 64 64 85
 • Faglig leder for dagtilbud Signe Valentin Bak:
  22 58 96 28
 • Faglig leder for skoler Helle Noer Jepsen: 
  20 81 01 05
 • Sekretær for skole og dagtilbud Britt Ravn:
  22 11 43 32
 • En repræsentant fra kommunikation:
  96 84 80 77

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos de ansatte eller børnene. 
 • Se:
  • Krise- og psykisk førstehjælp til børn
  • Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen den 09.11.23

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030