Beredskabsplan for Struer Kommune

Opstået brand i fødevaretelt til Sansefestivalen

Situation

Eks.: Brand opstået i fødevaretelt til Sansefestivalen. 

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte eller publikum. 
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg denne instruks
 • Den lokale leder alarmeres og kontakter relevant chef.   

Opgaver 

 • At stoppe branden og søge hjælp til tilskadekomne. 
 • At tømme teltet for publikum.

Handling

Straks

 • Stop ulykken, evakuere telt, hjælpe tilskadekomne og ring 1-1-2
 • Informer nærmeste leder, som aktiverer krisestab.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger. 

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Sørg for den/de kriseramte for fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet. 
 • Inddrag sikkerhedsorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede. 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den lokale leder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

 • Adgang til brandslukkere – står i teltet og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Turist- og eventchef Kim Høfler orienterer kommunaldirektør Mads Gammelmark. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Turist- og eventchef Kim Høfler på 23638797
 • Kommunaldirektør Mads Gammelmark på 30843401
 • Kommunikationskonsulent Christian Møller Nielsen på 40837787

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Claus Pedersen.
Godkendt af turist- og eventchef Kim Høfler den 5.12.2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030