Beredskabsplan for Struer Kommune

Arbejdsmarked og Borgerservice

Kritiske leverancer

Vold og trusler
Radikalisering
Læk af oplysninger
IT-nedbrud
Ondsindede rygter

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder: 

 • Helle Vadt, centerchef 
 • Stedfortræder Lotte Junker Petersen, direktør

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Medarbejder fra Jobcentret eller Borgerservice

Ansvarlig for involverede personer:

 • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
 • Uheld, der involverer borgere
  Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Ansvarlig for proces:

 • Lederen for det team, som krisen vedrører 

Ansvarlig for kommunikation:
Kommunens kommunikationsteam

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet – 1-1-2/ 1-1-4
 • Indsatsleder fra falck – 1-1-2
 • Eksterne krisekorps Nordisk Krisekorps tlf.: 60 11 11 44
 • Arbejdstilsynet 70 12 12 88

Mødested

Heden i Velfærdshuset

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Heden i Velfærdshuset.

Indkaldelse

Alarmering kan ske via tryk på alarmknap, råb, eller telefonopkald. 
I Jobcentret er alle medarbejdere ansvarlig for at kolleger og gæster i huset kommer med i Heden

I Borgerservice - Infocentrets kantine

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau

 • Kriseleder/centerchef

Alamering

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab - Helle Vadt
 • Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • Involverede eller involverede vidner
 • Kollega og samarbejdspartnere

Hvem alarmeres videre:
Internt

 1. Medarbejdere via alarmknap
 2. Lederen i den pågældensde afdeling
 3. Centerchefen alarmeres via medarbejdere
 4. Centerchefen orienterer direktion og politikere 

NB: uden for arbejdstid kontaktes leder og centerchef
 
Eksternt

 • Politiet – 1-1-2/ 1-1-4
 • Falck – 1-1-2
 • Eksterne kriselkorps Nordisk Krisekorps tlf.: 60 11 11 44
 • Arbejdstilsynet 70 12 12 88

Hvordan alarmeres de:

 • Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-2/ 1-1-4 
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 40 37 07 38
 • Eksterne kriselkorps Nordisk Krisekorps tlf.: 60 11 11 44
 • Arbejdstilsynet
  T: 70 12 12 88

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.

Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030