Beredskabsplan for Struer Kommune

Forsvundet borger

Situation

En borger er forsvundet fra dagbeskæftigelse, døgntilbud eller eget hjem.

De primære målgrupper i fokus er:

 • Borgere, der ikke kan tage vare på sig selv
 • Borgere, der er en bekymring for grundet hændelser/adfærd forud for deres forsvinden

Alarmering

 • Medarbejderen, der opdager, at borgeren savnes, alarmerer kolleger og starter eftersøgning i lokalområdet.
 • Ledelsen alarmeres, når borgeren har været forsvundet i en time
 • Politiet alarmeres efter behov, hvis borgeren ikke er fundet. 
 • Kontakt pårørende

Opgaver 

 • Finde borgeren
 • Skabe tryghed for de øvrige borgere i tilbuddet

Handling

Straks 

 • Forsøg at kontakte borgeren via mobil, hvis relevant
 • Hurtig eftersøgning af inde- og udeområder, hvor borger har opholdt sig. 
 • Politiet alarmeres efter behov, hvis borgeren ikke er fundet. 
 • En større eftersøgning sættes i gang i samarbejde med politiet, og krisestaben aktiveres. 
 • Kriselederen udpeger en eller flere medarbejdere, der tager sig af den øvrige borgergruppe i tilbuddet. 
 • Resten deltager i eftersøgningen i samarbejde med politi. 
 • Forældre/pårørende kontaktes. 

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete situation indtil centerleder eller stedfortræder er til stede.

Centerleder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

Medarbejdere til stede deltager i eftersøgning i det omfang, der er muligt.

Mobiltelefoner anvendes til kommunikation.

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Bakbo- Carlsen,  Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Leder Katrine Hviid, Botilbuddet TROIA 96848347/ 24204995/29821102

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

OBS. Er der forhold omkring borgeren, der er relevant for efterlysning f.eks. medicin (cave) eller særlig adfærd/risikovurdering.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er opdateret af Sylvia Nielsen.
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret nov. 2022.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030