Beredskabsplan for Struer Kommune

Radikalisering

Situation

Ved radikalisering forstås:
Radikalisering er en proces hvor en person gradvis accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuel tilslutter dens organiserede metoder. 

Hvad er faren:
I yderste konsekvens medfører at personen udfører voldelig adfærd via trusler og vold.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?
Eks. medarbejdere i Jobcentret og Borgerservice 

Alarmering

 • Personale der er tilstede
 • Medarbejdere, der har ”alarmvagten”

Alle kan alarmere videre

Hvem skal alarmeres?

 1. Alarmer akut hjælp 1-1-2/ 1-1-4 
 2. Ledelsen i Jobcentret eller Borgerservice
 3. Skadelidtes kontaktperson – find navn på kontaktperson i den gule mappe i back office
 4. Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Hvordan alarmeres de?

Via telefon

 

Handling

Straks 

 • Stop ulykken og dan overblik
 • Hvad er der sket, hvem er involveret
 • Er en person kommet fysisk tilskade, sørg for hurtig hjælp 
 • Kontakt teamlederen for den pågældende afdeling
 • Kontakt skadelidtes kontaktperson – oversigt over kontaktperson findes i den gule mappe i back office
 • Bliv hos skadelidte eller sørg for at en kollega kan være tilstede
 • Sørg for at andre tager vare på den arbejdssituation, som skadelidte varetog
 • Orienter pårørende om det skete
 • Orienter kort kolleger om det skete

Umiddelbart efter - resten af dagen
Kontaktperson, teamleder, psykisk førstehjælper

 • Samtale med skadelidte – psykisk førstehjælp
 • Få fat i proffessionel kristhjælp om nødvendig – Nordisk Krisekorps, tel: 60 11 11 44
 • Afklar hvordan skadelidte kommer hjem fra arbejdspladsen
 • Afklar hvem der er hos skadelidte, som skadelidte ikke er alene
 • Evt. politianmeldelse
 • Følg med skadelidte til evt. anmeldelse hos politiet
 • Nærmeste leder og arbejdsmiljøorganisationen orienteres

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale teamleder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/ krisestab tager over 
 • Den lokale teamleder har ansvar for kommunikation og opfølgning 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Den lokale teemleder informerer pårørende - information sker så vidt muligt efter aftale med de berørte 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1-1-2 
 • Politi 1-1-4
 • Pårørende

Via telefon

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030