Beredskabsplan for Struer Kommune

Kommunale ejendomme

Situation

Skader på bygninger ved orkan, storm, skybrud, brand samt nedbrud/fejl på forsyningskilder

Alarmering

ABA-anlæg og andre overvågningssystemer alarmerer servicelederen som bygningen hører under.

Borgere eller brugere alarmerer servicelederen som bygningen hører under.

Vejrudsigt fra DMI, politi og Falck.

Alarmer går til den teknisk serviceleder som orienterer og inddrager beredskabslederen.

Opgaver 

Skaderne minimeres mest muligt, herunder sikring af bygninger, installationer og inventar.

I ekstreme forhold, hvor der kan være risiko for de implicerede personers sikkerhed, skal kriseberedskabet indkaldes først. 

Handling

Den teknisk serviceleder sørger for ved egen indsats eller ved at bestille Falck eller skadeservicefirma, at minimere skaderne.

Den teknisk serviceleder samt øvrige tilstedeværende skal så vidt muligt forhindre yderligere skader og sikre, at installationer og inventar tager mindst mulig skade.

Er der behov for evakuering af beboere på institutioner og plejehjem indkaldes kriseberedskabet.

Ledelse og organisation  

Ved ekstreme forhold eller ved forhold, hvor der kan være fare for indsatsstyrkens liv og helbred, indkalder beredskabet kriseberedskabet.

Bemanding og udstyr

I den omfang, at den tekniske serviceleder ikke selv kan klare opgaven indkaldes beredskabslederen, som vurderer opgavens omfang og evt. indkalder relevant personel til hjælp med løsning af problemerne.

Kommunikation

Kriseberedskabet sørger for information via kommunikationsafdelingen til Struer Kommunes hjemme- og facebookside.

Kontaktoplysninger

Den teknisk serviceleder som er tilknyttet bygningen. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Ved ekstreme forhold eller ved forhold, hvor der kan være fare for indsatsstyrkens liv og helbred, indkalder beredskabet kriseberedskabet.

Følgeskader eller andre som påvirkes ved ekstreme forhold:
Hvis en bygning har taget så meget skade, at den ikke kan anvendes til dets formål tager kriseberedskabet højde for genhusning.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030