Beredskabsplan for Struer Kommune

Evakuering

Sådan gør du ved evakuering:

 • Er det en brand eller brandalarm, som er årsag til evakuering - luk døre og vinduer (døre må ikke låses) 
 • Forlad straks området - få alle med ud. Tal tydeligt - stop ethvert tilløb til panik! 
 • Benyt nærmeste flugtvej
 • Undgå brug af elevator
 • Gå til anviste samlingssted 
 • Sørg for at få dine nødvendige personlige ejendele med

Sørg for at én person har overblikket / ansvaret for evakueringen (leder / medarbejder)

På samlingsstedet

 • Bliv på det anviste samlingssted, indtil du får anden besked 
 • Sørg for at foretage optælling på samlingsstedet, og meld straks eventuelt savnede personer til brandvæsnets eller politiets indsatsleder.
   
 • Sørg for den/de kriseramte for fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog - se mere om krisehjælp her. 
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet. 
 • Inddrag sikkerhedsorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede. 
KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030