Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler mod ansatte

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger. Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb, telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Leder alarmeres. Centerchef orienteres, såfremt der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.    

Opgaver 

 • Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade.

 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen  tlf. nr. 96848398 / 24757394
 • Teamleder Susanne Strunk. tlf. nr. 96848320 / 22274966
 • Centerleder Bo Bakbo-Carlsen, Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Centerleder Katrine Hviid, TROIA 96848347/ 24204995

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret  Marts 2023 af Sylvia Nielsen

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030