Beredskabsplan for Struer Kommune

Vejrlig - Oversvømmelse i byområde

Situation

Kritisk vandstand er kote 2,0.

Alarmering

Teknisk serviceleder på Rådhuset er tilknyttet alarmeringssystemerne.

Struer Kommune er tilmeldt DMI’s stormflodsvarsling for station 24053 som står ved Fjordvejen.

5 dage før store storme modtager Struer Kommune en varsling fra DMI.

Opgaver 

Når der kommer en melding om, at der indenfor 36 timer opnås den kritiske vandstand, kontakter servicelederen beredskabslederen og de to små gennemgange i stormflodsmuren lukkes.

Beredskabslederen orienterer kriselederen.

12 timer før kritisk vandstand lukkes gennemgangen ved stormflodspladsen.

1 til 2 timer før den kritiske vandstand opnås lukkes Bredgade med mobil stormflodsværn.

Handling

Den tekniske serviceleder kontakter Park og Vej som klargør den mobile stormflodssikring og sikre, at det nødvendige personale er indkaldt.

Beredskabslederen indkalder Park og Vej til at lukke stormflodssikringerne, og trafikreguleringen som følger heraf. 

Ledelse og organisation  

Ved ekstreme forhold eller ved forhold, hvor der kan være fare for indsatsstyrkens liv og helbred, indkalder beredskabslederen kriseberedskabet.

Bemanding og udstyr

Teknisk serviceleder samt Park og Vejs mandskab og materiel.

Container med hele beredskabspakken til stormflodssikringen står klar på materielgården. 

Kommunikation

Ved stormflodssikring lukkes Bredgade ved Fjordvejen og der gives besked til trafikradio og der informeres på Struer Kommunes hjemme- og facebook side.

Proceduren er den samme når der sker lukning af Bredgade ved Fjordvejen.

Kontaktoplysninger

Teknisk serviceleder på Rådhuset:
Anthony Thominic
Allan Kjær Kirkeby

Vagthavende ved Park og Vej:
Nicklas Ibsen
Mikkel Skelkjær 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030