Beredskabsplan for Struer Kommune

Sundhed og Omsorg

Kritiske leverancer

 • Sikre at borgerne har adgang til mad, medicin, vand, varme og ilt
 • Sikre fremkommelighed til borgere der har behov for hjælp
 • Sikre at medarbejderne har adgang til IT- og kommunikationssystemer

Sundhedsberedskabsplan

Godkendt af Byrådet den 22.02.2022

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder  

 • Centerchef Tina Holmgaard
 • Stedfortræder: Lotte Junker, direktør

 Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Dorthe Høy Hansen, leder for Udvikling og Administration

Ansvarlig for involverede personer:

 • Den lokale leder (en skoleleder, dagtilbudsleder, institutionsleder osv.)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Udpeges ad hoc.

Ansvarlig for kommunikation:

 • Udpeges ad hoc
 • Hvis krisen berører flere centre, kan en repræsentant fra kommunens kommunikationsteam udpeges til at være ansvarlig for kommunikation

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Indsatsleder fra politiet
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor på Velfærdshuset, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Hovedparten af centret har en arbejdsmobiltelefon.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau.
  Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Alarmering

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • Politiet
 • Beredskabet (Nordvestjyllands Brandvæsen)
 • Regionen/Akut Medicinsk Koordinering (AMK)
 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Praktiserende læger
 • Andre kommuner
 • Medarbejdere i kommunen
 • Borgere

Hvem alarmeres videre: 

Internt 

 1. Den medarbejder, som modtager en besked om en ekstraordinær hændelse, skal hurtigst muligt underrette nærmeste leder. Denne er ansvarlig for at kontakte næste ledelsesniveau. 
 2. Centerchefen orienterer direktion og politikere 

NB: Uden for normal arbejdstid kontaktes hjemmesygeplejens døgntelefon 20 27 21 04

Eksternt

 1. Privathjælpen, T: 6163 0310
 2. Struer Kommunes hjemmeside 

Hvordan alarmeres de?

 • Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Krisestaben:

 • Kriseleder: 
  Centerchef, Tina Holmgaard, T: 25 33 49 67
  Lotte Junker Pedersen, direktør, T: 21 19 13 68

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
  Dorthe Høy Hansen, leder, T: 22 13 23 93

 • Ansvarlig for involverede personer:
  Mariann Mikkelsen, ledelseskonsulent, T: 51 28 66 44

 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:
  Udpeges ad hoc

 • Ansvarlig for kommunikation:
  Udpeges ad hoc
  Kommunens kommunikationsteam, Lisbeth Aaberg Kusk, T: 40 40 80 07 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen

Interne

 • IT-afdelingen i Struer Kommune
  T: 96 84 82 22 i dagtimerne
 • Teknisk Drift og Anlæg
  Jørn Bech Ladekjær, T: 96 84 84 36
 • Plan og Miljø
  John Patuel Hansen, T: 20 71 70 82

Eksterne

 • Akut Medicinsk Koordinering (AMK) 
  T: Fastnet - døgndækket: 70 12 41 24, Mobil: 30 38 71 64
 • Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse:
  T: T: 32 68 30 37, Akut: 41 31 74 04
 • Asp Friplejehjem
  T: 96 93 45 00
 • Beredskabschef Nordvestjyllands Brandvæsen Claus Bo Nielsen
  T: 23 74 45 23
 • Beredskabsstyrelsen
  T:72 85 20 00
 • Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) på Statens Serum Institut
  T: 32 68 81 27
 • Falck
  T: 70 10 20 30, Abonnement nr. oplyses ved opkald:00671000
 • Fødevarestyrelsen
  T: 72 27 69 00
 • Giftlinjen
  T: 82 12 12 12
 • Hjælpemiddelscenter Nord-Vest I/S
  T: 22 46 05 68
 • Kemisk beredskab beredskabsstyrelsen
  T: 72 85 20 00
 • Kær Pleje og Omsorg
  T: 27 75 77 78
 • Lægemiddelstyrelsen
  T: 44 88 95 95
 • Lægevagten
  T: 70 11 31 31
 • Politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-4
 • Midt- og Vestjyllands Politi
  T: 1-1-4
 • Nordisk Krisekorps
  T: 60 11 11 44
 • Nukleart beredskab
  T: 72 85 20 00
 • Praksiskonsulent
  T: Tlf. praksis 8-15, 97 85 19 11 - Akut kl: 8-15: 96 90 02 48 - Akut (privat tlf): 50 98 90 85
 • Privathjælpen
  T: 96 84 01 40 - Akut tlf.61 63 03 10
 • Regionshospitalet Gødstrup
  T: 78 43 00 00
 • Psykiatrisk rådgivning
  T: 78 47 04 70
 • Statens Serum Institut
  T: 32 68 32 68
 • Struer Apotek
  T: 97 85 10 52
 • Struer Energi
  T: 96 84 22 30
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
  T: 72 28 66 00 eller 72 22 79 70
 • Sundhedsstyrelsen
  T: 72 22 74 00
 • Sundhedsstyrelsen Beredskabsvagt
  T: 61 50 81 81
 •  Holstebro Kommune
  T: 96 11 75 00 
 • Lemvig Kommune
  T: 96 63 12 00
 • Thisted Kommune
  T: 99 17 17 17

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Sara Nielsen
Godkendt af afdelingsleder Mariann Mikkelsen den 7. december 2018 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030