Beredskabsplan for Struer Kommune

Skole og Dagtilbud

Kritiske leverancer

 • At beskytte de børn og unge, vi har i vores varetægt i dagtilbud, skole og på døgn- og opholdssteder
 • At beskytte vores ansatte, mens de tager vare på børnene og de unge
 • At varetage kommunikation med alle involverede parter under kriser 

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder  

 • Centerchef for skole og dagtilbud

 Stedfortræder: direktør for skole og dagtilbudsområdet

 Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Faglig leder for området

Ansvarlig for involverede personer:

 • Den lokale leder (en skoleleder, dagtilbudsleder, institutionsleder osv.)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Udpeges ad hoc.

Ansvarlig for kommunikation:

 • Centerchefen i samarbejde m. kommunens kommunikationsteam

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Skole og Dagtilbuds mødelokale i Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt. Hovedparten af centret har en arbejdsmobiltelefon.

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau.
  Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Den lokale krisestab

Alle enkeltlokationer - skoler, dagtilbud, institutioner mv. - udpeger en fast krisestab. Staben består af navngivne personer og kontaktinformation, der udpeges til følgende roller:

 • Kriseleder – ansvarlig for at alle roller besættes
 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation    
 • Ansvarlig for involverede personer 
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer 
 • Ansvarlig for kommunikation

Alamering

Afhængigt af krisesituationen kan alarmeringen komme fra:

 • Skoler 
 • Dagtilbud
 • Institutioner
 • Borgere
 • 1-1-2 /indsatsledere 

Hvem alarmeres videre: 

Internt 

 1. Centerchefen alarmeres via stedets leder
 2. Centerchefen orienterer direktion og politikere 

Eksternt

 1. Struer Kommunes hjemmeside 
 2. Relevante samarbejdspartnere f.eks. politi

Hvordan alarmeres de?

Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-4
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 40 37 07 38
 • Struer Forsyning 
  T: 96 84 22 30 | E: forsyning@struerforsyning.dk
 • Miljøstyrelsen
  T: 72 54 40 00
 • Undervisningsministeriet
  T: 33 92 50 00

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen d. 09.11.23 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030