Beredskabsplan for Struer Kommune

Hedebølge

Situation

Definition på en hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 °C. 
Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag, og i værste fald hedeslag. 

Hedeslag kan komme langsomt. Hedeslag er en livsfarlig tilstand.

Længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for ældre og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering

Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunen. 

Under længerevarende hedebølge, kan sundhedskrisestaben aktivers af direktøren eller centerchefen for Sundhed og Omsorg.

Sundhedskrisestaben alarmerer de berørte afdelinger.  

Opgaver 

Hedebølger kan betyde risiko for væskemangel og i værste fald hedeslag.

Kommunens medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er tilknyttet Sundhed og Omsorg. 

Handling

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (vand). Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af kommunens medarbejdere. 

Sundhedspersonale skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Ledelse og organisation  

Funktionslederen leder det operative niveau. Der afrapporteres til ledelsen/krisestaben. 

Sundhedskrisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen.

Bemanding og udstyr

Ledelsen/sundhedskrisestaben vurderer om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Kommunikation

Internt
Sundhedskrisestaben er ansvarlig for at orientere alt personale om gode råd og forebyggelse af hedeslag under en hedebølge. 

Eksternt
Eventuel pressemeddelelse håndteres i ledelsen/sundhedskrisestaben, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Internt 

 • Hjemmesygeplejen
  Pia Timmers, T: 51 29 11 72
 • Hjemmeplejen
  Birgit Gøtzsche, T: 24 29 25 13
 • Bøgelund
  Mette Bergkvist, T: 20 78 72 96
 • Enggaard Centret
  Kamilla Brink, T: 24 26 69 88
 • Solvang
  Mette Bergkvist, T: 20 78 72 96
 • Asp Plejecenter
  Karen Høyer, T: 28 26 50 48 
 • Rosengården
  Karen Høyer, T: 28 26 50 48 
 • Demensområdet
  Karin Thøgersen, T: 29 82 80 02
 • Den Kommunale Tandpleje
  Diana Joel, T: 21 45 25 74
 • Myndighed
  Birgitte Borg, T: 51 29 12 48
 • Kostområdet
  Inger Malene Svanbo, T: 21 38 08 10
 • Akutafsnittet
  Eva Horsebøg, T: 96 84 87 12
 • Aktivitetsområdet
  Yvonne Villadsen, T: 24 87 84 69
 • Sundhedsfremme og træning
  Helene Henrichsen, T: 23 44 68 40
 • Kommunens kommunikationsteam
  Christian Møller Nielsen, T: 40 83 77 87 

Eksternt

 • Privathjælpen
  T: 61 63 03 10
 • Sundhedsstyrelsen
  T: 72 22 74 00

Hvordan kontaktes de:

Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.

Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af sundhedskonsulent Sara Nielsen
Godkendt af afdelingsleder Mariann Mikkelsen den 7. december 2018

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030