Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og Trusler - TROIA

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger.

Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 •  Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb telefonopkald eller tryk på alarmenhed.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Leder alarmeres. Centerchef orienteres, hvis der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.    

Opgaver 

 • Ved alarm på telefonen- løb straks til angivet lokation for hændelsen
 • Forhindrer at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade
 • Stands volden og søg hjælp til forurettede. 
 • Sørg for den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.
 • Skab ro og tryghed for de involverede parter samt de øvrige beboere

Handling

Optræk til volds- eller trussels episode 

 • Pas på dig selv – træk dig
 • Alarmér.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt. 
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer

Kollegial psykisk førstehjælp: 

Tag vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Åben den voldsramte kollegas kuvert "ambulancetjeneste" og forhold dig til, hvordan din kollega har noteret, at du bedst kan støtte vedkommende.
 • Hold den voldsramte under opsyn 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket 
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed 
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Hjælp med at kontakte familie og pårørende - Telefon nr. står i brevet "Ambulancetjeneste" 
 • Følg den voldsramte hjem eller eventuelt på skadestue 

Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn.

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete volds- eller trusselsepisode, indtil leder eller centerchef er til stede.

Lederen har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

 • Alarmbrik skal altid hæftes på tøjet ved ankomst på arbejde.
 • Alarmmobiltelefon skal være på den enkelte medarbejder hele tiden.
 • Skærm i personalerum angiver borgeres farlighedskriterie – tag nødvendige forholdsregler ved RØD.

Kommunikation

 • Leder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Leder Katrine Hviid, Center for Psykiatri og Rehabilitering, 96848347/ 24204995/29821102

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 18. december 2018. Opdateret okt. 2020

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030