Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og Trusler - Fønixgården og VITA

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger.

Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 •  Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Centerleder alarmeres. Centerchef orienteres, hvis der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.    

Opgaver 

 • At standse volden og søge hjælp til forurettede. 
 • Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade.
 • Kommer nogen til skade er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.
 • Sørge for at skabe ro og tryghed for de involverede parter samt de øvrige beboere

Handling

Optræk til volds- eller trussels episode 

 • Pas på dig selv – træk dig
 • Alarmér.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt. 
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer

Kollegial psykisk førstehjælp: 
Tag vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Hold den voldsramte under opsyn 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket 
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed 
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Hjælp med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg den voldsramte hjem eller eventuelt på skadestue 

Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn.

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete volds- eller trusselsepisode indtil
Funktionsleder eller stedfortræder er til stede.

Teamleder Susanne Madsen har ansvar for kommunikation og opfølgning.  

Bemanding og udstyr

De interne telefoner er udstyret med en alarmknap, der alarmere via de andre telefoner. (SE AC)

Mobiltelefon anvendes ved aktiviteter udenfor.

Kommunikation

 • Teamleder informerer Centerleder, samme dag.
 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Teamleder Fønixgården, Charlotte Germundsson, 96848904/ 61760601
 • Teamleder Vita, Malene Skøtt Dam, 51593296

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 18. december 2018. Opdateret sep. 2020

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030