Beredskabsplan for Struer Kommune

Problemer med el-, vand-, og varmeforsyning - Nordstjernen

Situation

Ikke varslet svigt på el, vand og/eller varme på dele eller hele Nordstjernen. 

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller andre.   

Opgaver 

Find ud af om det er helt lokalt i rummet, hele Nordstjernen eller et større område. 

Handling

Svigt i strømforsyning 

I et større område
Hvis der mangler lys på gaden og ved naboerne så afvent og se tiden an en ½ time. Hvis der herefter stadig ikke er kommet lys så ring til el-vagten eller Struer Forsyning. 

Træffes elvagten ikke efter flere forsøg, eller får du at vide, at det er et langvarigt strømsvigt så ring til forstanderen (se telefonnummer på fanen ved brandskabet på gang 3) for at aftale yderligere foranstaltninger.

På Nordstjernen
Hvis det er hele Nordstjernen, der mangler lys, så tjek om relæet ved pedelkontoret gang 3 er slået fra. Prøv at slå til igen. Hvis det lykkes er alt fint.

Hvis det ikke hjælper så, se ud ad vinduerne. Er der stadig gadelys og lys i nabohusene, så ring til pedellen. Så er fejlen formodentlig på Nordstjernen. Træffes pedellen ikke efter flere forsøg, så ring til el-vagten.

Helt lokalt (mangel på lys/strøm et enkelt sted)

Manglende strøm i stikafbrydere eller i lamper - tjek om sikringen er slået fra. Prøv at slå til igen. Hvis det lykkes er alt fint.

Elsvigt ved badekar, badebriks, seng, lift m.m. Tjek om der er et buk på/afklemning af ledning til hæve/sænke-funktion. Ret den ud og afprøv igen. Hvis det virker, så er alt fint, ellers tjek om sikringen er slået fra. Prøv at slå til igen. Hvis det lykkes er alt fint.

(Der hænger oversigt ved brandskabet over hvor sikringsskabene er på Nordstjernen.)

Hvis der ikke kommer lys/funktion, når du slår sikringen til, eller sikringen slår fra med det samme igen, så kontakt pedellen via mail TEK11@struer.dk eller på arbejdstelefon i normal arbejdstid. 

Hvis det er akut, så ring til pedellen på arbejdstelefonen eller på privat telefonnummer.

 • Træffes pedellen ikke efter flere forsøg, og det er akut at få strøm, det pågældende sted, så ring til el-vagten.
 • Træffes elvagten ikke efter flere forsøg eller ved langvarigt strømsvigt så ring til forstanderen for at aftale yderligere foranstaltninger. 

Svigt i vandforsyning 

I et større område 

 • Hvis der mangler vand også udenfor Nordstjernen så ring til elvagten/Struer forsyning. 
 • Træffes elvagten ikke efter flere forsøg, eller får du at vide, at det er et langvarigt svigt så ring til forstanderen (se telefonnummer på fanen ved brandskabet på gang 3) for at aftale yderligere foranstaltninger.

På Nordstjernen 

 • Hvis der mangler vand på hele Nordstjernen, så ring til pedellen på arbejdstelefonen eller på privat telefonnummer. Træffes pedellen ikke efter flere forsøg, så ring til elvagten/Struer forsyning.

Helt lokalt

 • Vandmangel ved badekar - tjek at de små haner til vandforsyningen er parallelle med rørføringen eller sæt dem parallelle.

Vandudløb ved garagen 

 • Luk for vandhanen i depotet på gang 1


Svigt i varmeforsyning 

I et større område 

 • Hvis der mangler varme andre steder så afvent og se tiden an ½ time. Hvis der herefter stadig ikke er kommet varme så ring til el-vagten/Struer forsyning. Træffes elvagten ikke efter flere forsøg, eller får du at vide, at det er et langvarigt svigt så ring til forstanderen (se telefonnummer på fanen ved brandskabet på gang 3) for at aftale yderligere foranstaltninger.

På Nordstjernen

 • Hvis der mangler varme på hele Nordstjernen, så ring til pedellen på arbejdstelefonen eller på privat telefonnummer. Træffes pedellen ikke efter flere forsøg, så ring til elvagten/Struer forsyning.

Helt lokalt

 • Varme-mangel i et rum eller et mindre område så kontakt pedellen via mail TEK11@struer.dk eller på arbejdstelefon i normal arbejdstid, hvis det kan vente med at blive ordnet. Hvis det er akut, så ring til pedellen på arbejdstelefonen eller på privat telefonnummer. Træffes pedellen ikke efter flere forsøg, så ring til elvagten/Struer Forsyning.

Generelt 

 • Er det nødvendigt må børn/unge om muligt forlade Nordstjernen, hvis der ikke kan etableres nødberedskab af el, vand og varme.
 • Børn i aflastning må sendes til hjemmet eller anden familie/relation.
 • Børn/unge fra boplads må sendes til hjemmet eller anden familie/relation, indlægges eller genhuses på andre institutioner. 

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første indsats.
 • Hvis pedellen eller håndværkere ikke kan løse problemet så ring til forstanderen - se telefonnummer på fanen ved brandskabet på gang 3.
  Kan der ikke leveres el, vand og varme i passende omfang kan forstanderen træffe beslutning om at indkalde krisestab, som herefter sætter handleplaner i gang.
  Krisestabens personer nedsættes Ad hoc af forstanderen

Bemanding og udstyr

 • Der hænger en oversigt over Nordstjernens sikringsskabe på en fane ved brandskabet på gang 3. 
 • Vi har en manuel lift, der altid står til opladning i depotet (syd-depotet). Indgang udefra ved indgang 6
 • Der er lommelygter ved:     

a) En i brandskabet nederst.
b) Alle Nordstjernens mobiltelefonerne.
c) En over vasken på kontoret ved gang 1.
d) En i øverste skuffen ved computerpladsen på gang 4. 
e) En i øverste skuffen på det lille kontor mellem gang 5 og 6.

Kommunikation

 • Forstander beslutter afhængigt af situationen, hvem og hvordan pårørende informeres. 
 • I skærpede situationer informerer forstanderen centerchef, der om nødvendigt informerer direktøren for området. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

HUSK at der på faner ved brandskabet i centerbygningen/gang 3 hænger oversigt med nyttige telefonnumre: bl.a.: 

 • Pedel
 • El-vagt ved Jes Velsø 97 85 11 99 (se øvrige numre på fanen ved brandskabet)
 • Struer Forsyning 96 84 22 30

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Heidi Reiff Hill-Madsen

Godkendt af forstander Anja Graakjær Lyngklip godkendt den 12.12.2018 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030