Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - Nordstjernen

Situation

Hvad er krisesituationen? 

Der er udbrudt brand på Nordstjernen.  

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?
Alle medarbejdere og borgere, der opholder sig på Nordstjernen 

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?
•    Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller andre (anråb) 

Hvem skal alarmeres?
1.    Alarmen lyder i hele huset og branddøre smækker i, hvis sensorerne aktiveres ved dørene.
2.    Der er nu gået opkald til brandvæsenet

Opgaver 

•    Ved brand i en gryde – læg låg på og sluk komfuret. Ikke vand!
•    Ved væskebrand (f.eks. i gryde) – brug brandtæppet. Ikke vand!
•    Ved mindre brande – brug brandtæppet.
•    Ved storbrand følg handlingsanvisningen 

Handling

Ved storbrand 
1.    Alarmen lyder i hele huset.
2.    Der er nu gået opkald til brandvæsenet.
3.    Der skal gå et personale fra hvert hus til brandanlægget ved hoveddøren. Hvis det er et tidspunkt på døgnet, hvor der er flere personer i de enkelte huse, sendes der kun en person fra hvert hus til anlægget. Den eller de tilbageblevne personaler orienterer sig om, hvor husets børn er og får dem (hvis det er hensigtsmæssigt) samlet i stuen. Børn på legepladsen hentes hen til personalet. Er det et tidspunkt hvor der kun er 2 personaler i Nordstjernen, går begge til anlægget.
4.    Ved alarmanlægget følges pil 1-2-3.
5.    Orienter dig på displayet, hvorfra alarmen er udløst.
6.    Tag lommelygten med dig når det er mørkt.
7.    Find det rigtige kort og find alarmstedet først på kortet og så konkret.
8.    Ager efter omfanget af brande!
9.    En medarbejder bør være klar til at modtage brandvæsenet. Evt. gå til lågen.
10.    Børnene skal, efterhånden som de kommer ud af værelserne i tilfælde af en storbrand, evakueres til Salen. 
11.    RED LIV!
Først fra brandværelset hvis det er muligt. Gå helt ned i knæ og åben kun døren på klem. Er det ikke muligt at redde liv fra værelset, så prøv at redde liv fra naboværelset.
Vigtigt at huske at der muligvis er gået panik i børnene. Stol ikke på at de kan overholde aftaler! De er måske ikke at finde, hvor de burde være, fordi de har gemt sig under senge/i skabe/hos hinanden.
1.    Forstanderen kontaktes – er dette ikke muligt så kontakt viceforstander eller faglig leder.
2.    De personaler, der har været udsat for hændelsen, må ikke tage hjem, før en fra ledelsen er kommet.
3.    Herefter overtager ledelsen og nedsætter evt. krisestab med OBS på evt. information til politi/forældre/kommune/iværksættelse af psykologhjælp m.m.

Bemærk at rækkefølgen kan være anderledes end her beskrevet 

Ledelse og organisation

•    Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats indtil ledelsen/krisestaben tager over.
•    Afhængigt af situationen nedsætter forstanderen krisestab, der består af:
o    Kriseleder
o    Ansvarlig for situationsbilledet, logføring og dokumentation
o    Ansvarlig for involverede personer
o    Ansvarlig for proces/teknik/bygning/system
o    Ansvarlig for kommunikation

Bemanding og udstyr

Brandslukningsudstyr 
I alle huse er der brandskab og brandtæppe på gangen
Der er desuden lommelygter ved: 
1.    Alle Nordstjernens mobiltelefonerne.
2.    Over døren til køkkenet i Administrationen
3.    Hus 1 – Over døren til stuen
4.    Hus 2 – Over døren til stuen
5.    Hus 4 – Væggen overfor udgangsdøren
6.    Hus 5 – Væggen ved døren til Rengøring

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Alle personalegrupper skal hvert år have genopfrisket brandinstruktion på et hus møde inden sommerferien. Alle nye medarbejder gennemfører brandøvelse som en del af introforløbet.
Alle timelønnede gennemfriske brandøvelse på det årlige vikarmøde i maj.

Det er AMG ansvar at koordinerer/planlægge brandøvelse på et af det sidste husmøder inden sommerferien.
Man må ikke have en 23-vagt inden man har modtaget brandeinstruks. 
Hvis man er i tvivl om noget, er den enkelte medarbejder forpligtiget til selv at søge råd/vejledning hos kollegaer eller velkommen til at kontakte servicelederen for yderligere instruktion.
Ledelsen har ansvaret for, at alle der er på Nordstjernen orienteres om øvelsen, lige før den finder sted.
Bemærk desuden at:
•    Levende lys må kun være tændt, når der er personale tilsted.
•    Der må ikke være olielamper i Nordstjernen hverken ude eller inde.
•    Tændstikker og lightere skal være låst inde, når de ikke er i brug.
•    Bål på Nordstjernen må kun laves i bålhuset. Det skal altid være under observation af voksen.  
•    Grill skal altid være under observation af voksen.

Kontaktoplysninger

-    Se tavlen ved brandanlægget 

Oprettelse/revision

Revideret af AMG
Godkendt af Forstander Anja Graakjær Lyngklip den 04-10 2022
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030